Fullmäktige är SLF students högst beslutande organ och bestämmer hur SLF student ska bedriva sin verksamhet under nästkommande år. Lokalavdelningarna får ett antal mandat baserat på antal medlemmar och dessa har rösträtt vid årsmötet. Förslag från lokalavdelningar och enskilda medlemmar kallas motioner medan förslag från förbundsstyrelsen kallas propositioner.  

För styrelseaktiva inom SLF student finns även möjlighet att åka på facklig vidareutbildning 24-25 oktober i Uppsala. Under helgen kommer deltagarna få träna på “Påverkans torg” vilket är den första delen av fullmäktige där motioner gås igenom och omformuleras för att få så stort stöd som möjligt. 

Läkarförbundet har även ett stort övergripande fullmäktige som anordnas 18-19 november på Stockholm Waterfront. SLF student har ett dussintal mandat på stora FUM och brukar motionera om stöd för studentfrågor från andra delar av Läkarförbundet. Förutom SLF student representeras även SYLF, Sjukhusläkarna, Distriktsläkarna och andra yrkesföreningar 

 

s mer om fullmäktige påhttps://slf.se/student/start/fum-skola/ 

Jesper Sternley
Ledamot, Förbundsstyrelsen
Mer från Appendix
Arbetsliv

Vikten av återhämtning och livsnjutande

Då var sommaren här. Med sommaren kommer för läkarstudenten den eviga frågan av hur man fyller dagarna med en stimulerande och lönsam syssla nu när CSN går in i sin sommardvala. Vissa lyckas väl med att hitta just denna gyllene kombination, medan andra väljer att kompromissa och väljer något av det ena. I samband med detta är det lätt att gå direkt från den hektiska vardag som läkarstudent till den av en arbetande medborgare utan minsta åtanke för ens egen återhämtning. Återhämtning som både forngrekiska filosofer till dagens ledande stressforskare anser vara centralt i livet.
Arbetsliv

Läkarassistent bör ses som en utbildningstjänst

I dagsläget finns det tyvärr inga tydliga direktiv till vilka arbetsuppgifter som en läkarassistent kan och får utföra. Detta innebär att tjänsten hamnar i en gråzon med öppning för olika tolkningar av vad tjänsten som läkarassistent kan innefatta. Vi anser att det finns en stor potential hos tjänsten som läkarassistent, att den har förutsättningar att bidra mycket till en blivande läkares utveckling. Dessutom har verksamheterna en möjlighet att gynnas av denna tjänst. Tjänsten har alltså många fördelar för båda parter, tyvärr utnyttjas den inte sällan till att täcka arbetsuppgifter som endast är relevanta för undersköterskor och sjuksköterskor.
Arbetsliv

Läkarexamen under pandemin – Dyster ceremoni men spännande framtid 

På läkarprogrammet i Linköping är allra sista föreläsningen på läkarprogrammet en stor tillställning med hela klassen. En sista föreläsning i storsal byts ut mot 100 små skärmar på Zoom, ett glas champagne vid Universitetssjukhuset byts ut mot en tekopp hemma i lägenheten, men jag ger tusan i att byta ut den röda långklänningen. Min röda långklänning lyser upp min lägenhet i ett tappert försök att inte låta covid-19 ta allt från mig och min läkarexamen.