fbpx
Hoppa till innehåll
Nyheter
85 läkarstudenter får ekonomiskt stöd från Läkarförbundets understödsfond

85 läkarstudenter får ekonomiskt stöd från Läkarförbundets understödsfond

Grattis till Dennis som är en av 85 läkarstudenter som fått ekonomiskt stöd från Läkarförbundets understödsfond. Tack vare sitt medlemskap i Sveriges läkarförbund Student.

Nyhet

Läkarförbundets Understödsfond ger ekonomiskt stöd åt studentmedlemmar som inte längre beviljas statliga studiebidrag och studielån och som i övrigt saknar medel till sin försörjning.

Dennis Söderholm är en av läkarstudenterna som har fått pengar via Läkarförbundets fond.

– Att få ekonomiskt stöd från Läkarförbundets Understödsfond har för mig minskat på den ekonomiska osäkerhet man kan drabbas av i slutskedet av studierna. Rent konkret möjliggör ett ekonomiskt tillskott inköp av studielitteratur. Något som i tider av osäkerhet inte är en självklarhet, berättar Dennis.

Understödsfonden

Om du är i slutet av läkarutbildningen och inte får studiemedel kan du som är medlem i Sveriges läkarförbund Student söka bidrag från Läkarförbundets Understödsfond.

Medel ur Understödsfonden kan beviljas medicine studerande som uppfyller samtliga följande villkor:

  • Den sökande ska vid ansökningstidens utgång ha varit medlem i SLF Student i minst ett år.
  • Den sökande får ha högst tio veckor kvar av CSN-medel.
  • Understöd kan beviljas tidigast för termin 7.
  • Den sökande ska påvisa goda studieresultat, dvs ska om det inte finns särskilda skäl ha följt normal studieplan i läkarutbildningen under minst sex terminer.
  • Den sökande kan beviljas understöd högst två gånger.

Fler nyheterOrdförande i Stockholm tar hem Osborne Barleys stipendium

Under Läkarförbundets Fullmäktigemöte i veckan tilldelades Osborne Bartleys stipendium till Rebecka Skarstam, ordförande i Sveriges läkarförbund Student Stockholm. Priset tilldelas en läkarstudent som visat särskilt fackligt engagemang under året.

En femtedel utsätts för sexism på läkarutbildningen 

En ny rapport från Läkarförbundet visar att utbildningen fortsatt håller hög kvalitet i Sverige. Men en femtedel av de svarande uppger att de under studietiden blivit negativt särbehandlade av lärare eller handledare på grund av sitt kön.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar
SLF.se Nyheter
85 läkarstudenter får ekonomiskt stöd från Läkarförbundets understödsfond