fbpx
Hoppa till innehåll
Nyheter
En femtedel utsätts för sexism på läkarutbildningen 

En femtedel utsätts för sexism på läkarutbildningen 

En ny rapport från Läkarförbundet visar att utbildningen fortsatt håller hög kvalitet i Sverige. Men en femtedel av de svarande uppger att de under studietiden blivit negativt särbehandlade av lärare eller handledare på grund av sitt kön.

Nyhet

– Vi måste skapa en kultur där studenter vågar anmäla direkt. Vi har alla ett ansvar att agera och säga ifrån om vi ser eller hör den här typen av trakasserier. De som beter sig illa ska få återkoppling från arbetsgivare eller universitet att beteendet är oacceptabelt, säger Madeleine Liljegren till Göteborgsposten.

Undersökningen visat att majoriteten av deltagarna upplever att de blivit negativt särbehandlade på grund av sitt kön. En student beskriver hur en manlig handledare skämtat på hennes och en annan kvinnlig läkarstudents bekostnad genom att säga att han hade ”två unga flickor” med sig på praktik och att han hade ”valt dem själv”.

En annan student ger följande exempel:  ”Handledare som enbart fokuserade på mina kvinnliga könsorgan vid diskussion av sjukdomar. Jag var enda kvinnan i gruppen.”

– Det här hör inte hemma i ett modernt samhälle. Vi borde ha lärt oss av #metoo och #utantystandsplikt, där kvinnliga läkare hade det största uppropet med 10 000 kvinnor, säger Madeleine Liljegren.

Läkarförbundet har sedan 2013 granskat läkarutbildningarnas utbildningskvalitet genom att skicka ut en enkät till nyexaminerade läkarstudenter. Med utgångspunkt i de examensmål som gäller för läkarutbildningen har frågor ställts om hur goda förutsättningar utbildningen givit dem inom ett antal centrala områden.  Ett återkommande område där det finns behov av förbättring är den kliniska handledningen där många studenter uppger att det är ojämn kvalitet.

Läs hela rapporten här.

 

Faktaruta: Rapporten baseras på en enkätundersökning som riktat sig till nyexaminerade läkare under 2020.  Cirka 1 400 läkare tog examen 2020. Enkäten skickades ut till 773 av dem. Cirka 40 procent svarade.


Fler nyheterOrdförande i Stockholm tar hem Osborne Barleys stipendium

Under Läkarförbundets Fullmäktigemöte i veckan tilldelades Osborne Bartleys stipendium till Rebecka Skarstam, ordförande i Sveriges läkarförbund Student Stockholm. Priset tilldelas en läkarstudent som visat särskilt fackligt engagemang under året.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar
SLF.se Nyheter
En femtedel utsätts för sexism på läkarutbildningen