Hoppa till innehåll

Om oss

Svenska Smärtläkarföreningen är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund, men även en sektion inom Svenska Läkarsällskapet med ansvar för att anordna föreningens vetenskapliga möten.

Smärtlindring blev en tilläggsspecialitet 1996 till en valfri grundspecialitet med klinisk inriktning, i syfte att förbättra diagnostik, behandling och omhändertagande av patienter med akut- långvarig- och tumörrelaterad smärta. Detta innebär ett underlag för tvärvetenskaplig verksamhet.

Föreningen är delförening i Swedish Pain Society, den svenska delföreningen i International Association for the Study of Pain, IASP.

Föreningens uppgifter:

 • Tillvarata organisation av högkvalitativ smärtvård
 • Sprida nyheter inom specialiteten men även till andra läkare
 • Verka för att det finns en nationell utbildningsplan i smärtlindring och fler smärtläkare
 • Bevaka nationell och internationell utveckling inom smärtområdet
 • Remissinstans
 • Stimulera till forskning inom området
 • Utdela resestipendium
 • Medverka vid Svenskt Smärtforum
 • Anordna Vårmöte för föreningens medlemmar
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare