Hoppa till innehåll
Utbildning
Vidareutbildning och kurser

Vidareutbildning och kurser

Kurser och videoföreläsningar intressanta ur smärtperspektiv med externa kvalitetsgranskare från statliga organisationer eller föreningar är aktuella för publicering på SSLF:s hemsida. Om du vill föreslå att en kurs ska publiceras på SSLF:s hemsida, mejla styrelsen@svenskasmartlakarforeningen.se. Styrelsen för SSLF förbehåller sig rätten att ge slutgiltigt godkännande för publicering.

Continuing Education at Aalborg University – Master’s programme

Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling. Kontakta kursgivare för mer information om ansökan och kursdatum

Läs mer om utbildningen

European Pain Federation Examination for the Diploma in Pain Medicine (EDPM)

Läs mer om utbildningen

EFIC Educational Platform

Läs mer om utbildningen

EFIC Pain Schools

Läs mer om utbildningen

EFIC Virtual Pain Education Summit

6-8 november 2020

Läs mer om utbildningen

e-PAIN

Läs mer om utbildningen

IASP Pain Education Resource Center (PERC)

Läs mer om kurser arrangerade av IASP

Långvarig smärta - klinik och behandling

Kontakta kursgivare för mer information om ansökan och kursdatum.

Läs mer om utbildningen

Nordic Diploma Course in Advanced Pain Medicine 

The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI) co-ordinates an Inter-Nordic post-specialist training programme in advanced pain medicine for Nordic doctors.
Kontakta kursgivare för mer information om ansökan och kursdatum

Läs mer om utbildningen

SFAI-kurser (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård)

Läs mer om kurser arrangerade av SFAI 

SK-kurser

Läs mer om SK-kurser arrangerade av Socialstyrelsen

Smärta - från fysiologi till multimodal rehabilitering (15 hp), Uppsala universitet

Kontakta kursgivare för mer information om ansökan och kursdatum.

Läs mer om utbildningen

Smärta och smärtbehandling med inriktning mot långvarig smärta (15 hp), Uppsala universitet

Kontakta kursgivare för mer information om ansökan och kursdatum.

Läs mer om utbildningen

Swedish Pain Society:s utbildningsdagar

Videoföreläsningar

Utbildningar som anordnas av Swedish Pain Society's yrkesföreningar

Svenska smärtläkarföreningens vårmöten

2019 Huvudvärk den glömda diagnosen

2020 Cannabis inom smärtvården – evidens kontra empati och pragmatism

2021 Visceral smärta

2022 Akut vård vid långvarig smärta

2023 Behandling av cancerrelaterad smärta

Svenskt smärtforum

Videoföreläsningar

Utvärdering av utbildningsläkare

Läs mer om kurser arrangerade av Hjärntanken

Övrigt

Painpodden av Gunilla Brodda Jansen

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare