Hoppa till innehåll

Svenska Smärtläkarföreningens resestipendium

Svenska Läkarföreningen utlyser ett resestipendium till läkare som är forskarstuderande eller disputerad forskare. Stipendiet kan även sökas av läkare för presentation av vetenskapligt arbete som genomförts som del i specialistutbildning i smärtlindring. Sökande ska vara och medlem i Svenska Smärtläkarföreningen.

Stipendiet skall användas till deltagande i vetenskaplig kongress inom området smärtlindring. Ansökan skickas till vetenskapligsekreterare@svenskasmartlakarforeningen.se. För ytterligare information, var god se detaljerad beskrivning (Smärtläkarföreningens resestipendium).

Bedömningskommittén som utser stipendiaten består av föreningens vetenskaplige sekreterare SSLF Magnus Peterson, professor emeritus Björn Gerdle (Linköpings universitetssjukhus) samt professor emeritus Torsten Gordh (Akademiska sjukhuset, Uppsala).

Stipendiater

2017: Emmanuel Bäckryd, Smärt- och rehabiliteringscentrum, Region Östergötland, Linköpings Universitet

2021: Åsa Ringqvist, Smärtrehabilitering vid Skånes Universitetssjukhus, Region Skåne

2023: Huan-Ji Dong, Smärt- och rehabiliteringscentrum, Region Östergötland, Linköpings Universitet

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare