Hoppa till innehåll
Utbildning
Rekommenderad litteratur

Rekommenderad litteratur

Rekommenderad litteratur för teoretiska studier för ST-läkare inom Smärtlindring

Arbetsgruppen för utbildningsboken i Smärtlindring rekommenderar följande litteratur:

Läroböcker

 • J Borg, K Borg, B Gerdle, K Stibrant Sunnerhagen (red). Rehabiliteringsmedicin. Studentlitteratur,  2015 (2:a upplagan).
 • P Cowen. Shorter Oxford Textbook of Psychiatry, 6th edition. Oxford University Press, 2012.
 • I Flink, S Linton. 12 verktyg i KBT: från teori till färdighet. Natur och kultur, 2010.
 • G Haegerstam. Smärta hos äldre. Studentlitteratur, 2007.
 • R Harris. ACT helt enkelt – en introduktion till Acceptance and Commitment therapy. Natur och kultur, 2011.
 • J Herlofson, L Ekselius, A Lundin, B Mårtensson, M Åsberg (red). Psykiatri. Studentlitteratur, 2016.
 • E Kosek, J Lampa, R Nisell (red). Smärta och inflammation. Studentlitteratur, 2014.
 • S Linton. Att förstå patienter med smärta. Studentlitteratur, 2013
 • S Lundeberg & G L Olsson (red). Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar. Studentlitteratur, 2016.
 • A Rhodin (red). Smärta i klinisk praxis. Studentlittaratur, 2014.
 • S Rollnick,  W Miller, C Butler. Motiverande samtal i hälso- och sjukvården. Studentlitteratur, 2009.
 • P Strang. Cancerrelaterad smärta – Onkologiska och palliativa aspekter. Studentlitteratur, 2012 (2:a upplagan).
 • N Törneke, J Ramnerö. Beteendets ABC. Studentlitteratur, 2006.
 • M Werner & E Bäckryd. Akut och cancerrelaterad smärta, Smärtmedicin vol.1. Liber, 2019.
 • Bäckryd E & Werner M. Långvarig smärta, Smärtmedicin vol. 2, Liber AB, 2021.
 •  R Wicksell. Att leva med smärta: ACT som livsstrategi . Natur och kultur, 2014.

Referenslitteratur

Vårdförlopp och kunskapsstöd

Utbildningsmaterial från relaterade föreningar

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare