Hoppa till innehåll

Styrelsemedlemmar verksamhetsåret 2023-2024

Nedan finner du kontaktuppgifter och kort CV för alla styrelsemedlemmar i Svenska Smärtläkarföreningen.

Svenska smärtläkarföreningens styrelse 2023-2024

För att komma i kontakt med alla i styrelsen, skicka e-post till styrelsen@svenskasmartlakarforeningen.se.

Märta Segerdahl, ordförande

ordforande@svenskasmartlakarforeningen.se

 • Chief Medical Scientist, Lundbeck, Köpenhamn, 2014-2018
 • Senior Medical Director Grünenthal GmbH, 2012-2013
 • Överläkare Smärtverksamheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 1998-2012
 • Medical Science Director, AstraZeneca AB 2006-2012
 • Sektionshef Perioperativ medicin Karolinska Universitetssjukhuset 1995-1998, 2002-2006
 • Universitetslektor Anestesi och intensivvård 2004-2006
 • Docent i Anestesi och intensivvård 2004
 • Sektionschef Smärtmottagningen, Huddinge Universitetssjukhus 2001-2002
 • Multidisciplinära smärtgruppen Huddinge Universitetssjukhus 1998-2006
 • Expertgruppen för anestesi / Läkemedelskommittén SLL 1998-2006
 • Specialist smärtlindring 1998
 • Disputerad 1994 på en avhandling om den kroppsegna substansen adenosin och dess roll i humana smärtmekanismer.
 • Specialist Anestesi och intensivvård 1991
 • Kassör Sveriges Kvinnliga Läkares Förening, 2003-2012
 • Medlem i SBUs projektgrupp och rapporten ”Behandlingsmetoder vid långvarig smärta”, publicerad 2006
 • Extern Expert Smärtlindring EU
 • Kursgivare för ett flertal SK-kurser i Smärtlindring
 • Koordinator för IMI Europain (www.imieuropain.org)
 • Associate editor Journal of Pain, Pain
 • Styrelsemedlem i Svenska smärtläkarföreningen sedan 2003

Anna Jansson, vice ordförande

viceordforande@svenskasmartlakarforeningen.se

 • Specialist i Rehabiliteringsmedicin 2017
 • Specialist i Psykiatri 2021
 • Specialist i Smärtlindring 2021
 • Ledarskaps-ST 2015-2016
 • Arbetar kliniskt på Smärtmottagning i Visby, Region Gotland
 • ST-studierektor Smärtlindring Region Västerbotten
 • Doktorand och undervisar i ämnesområdet Professionell utveckling på läkarprogrammet, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet. Avhandlingstitel: ”Impostor phenomenon among medical students and physicians in Sweden – association to mental health, traits and psychological safety”
 • Ledamot i Svenska smärtläkarföreningen sedan 2021

Mikael Jansson, sekreterare

sekreterare@svenskasmartlakarforeningen.se

 • Överläkare, Team Unga Vuxna och Team MMR med tolkbehov, Högspecialiserad Smärtrehabilitering, Danderydssjukhus 10/2023- Nuvarande
 • Teamläkare, Multimodal smärtrehabilitering på Bragée Rehab, Stockholm 12/2016—09/2023
 • Specialist i Smärtlindring på Smärtkliniken på Akademiska sjukhuset, Uppsala 04/2015—09/2016
 • Överläkare, specialistläkare på Lindesbergs lasarett, Lindesberg 09/2014—03/2015
 • Specialistläkare i Anestesi- och Intensivvård på Örebro Universitetsjukhus, ANIVA, Örebro 2010—05/2014
 • Specialist i Smärtlindring, Universitetssjukhuset Örebro 2015
 • Specialist i Anestesi- och Intensivvård, Universitetssjukhuset Örebro 2010
 • Leg Läkare, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro 2003
 • Leg. Sjuksköterska, Uppsala Vårdhögskola 1995
 • Medicinskt ansvarig för Smärtrehabilitering på Bragée Rehab 08/2020—10/2022
 • Sekreterare i Svensk Smärtläkarförening, Stockholm 2013 — 2015
 • Medicinskt ansvarig för Smärtsektionen på Örebro 09/2012—02/2014
 • Advanced Pain Medicine på Karolinska Institutet 2012—2014
 • Ledamot i Svenska smärtläkarföreningen sedan 2023

Magnus Peterson, vetenskaplig sekreterare

vetenskapligsekreterare@svenskasmartlakarforeningen.se

 • Specialist i Allmänmedicin 2006 Specialist i Smärtlindring 2009
 • Disputerad vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap,
  Enheten för allmänmedicin och klinisk epidemiologi, Uppsala Universitet 2011
 • Universitetslektor Institutionen för folkhälso- och
  vårdvetenskap, enheten för allmänmedicin, Uppsala universitet 2019-pågående
 • Nordic Education in Advanced Pain Medicine 2010
 • Sakkunnig expertgrupp för nationellt handlingsprogram kring
  smärta, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2016
 • Sakkunnig expertrådet för behandlingsrekommendationer för
  långvarig smärta, Läkemedelsverket 2016
 • Sakkunnig Komplexa interventioner för långvarig smärta,
  Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU 2019-pågående

Dirk Straatmann, ekonomiansvarig kassör

kassor@svenskasmartlakarforeningen.se

 • Licentiatexamen (tysk doktorsavhandling) „GP130 receptor förmedlad reglering av adult neurogenes: In-vivo undersökning av musmutanter“ 2013
 • Specialist inom internmedicin 2022
 • ST smärtlindring, Smärtcentrum Akademiska sjukhuset 2023
 • Utbildningsinsatser på Läkarprogrammet vid Uppsala universitet
 • Ledamot i Svenska smärtläkarföreningen sedan 2023

Lena Fagerud, medlemsansvarig

medlemsansvarig@svenskasmartlakarforeningen.se

 • Specialist inom allmänmedicin
 • Specialist inom rehabilitering
 • Specialist inom smärtlindring
 • SSAI Course in Advanced Pain Medicine
 • 1989 Läkarexamen
 • 1990-1992 ul medicinkliniken Falu lasarett samt AT i Falun
 • 1992-1994 tf distriktsläkare Jakobsgårdarnas Vårdcentral Borlänge
 • 1995-2000 Specialiseringstjänstgöring Falu lasarett, Borlänge sjukhus, Säters sjukhus, Långshyttans Vårdcentral, Kvarnsvedens Vårdcentral
 • 2000-2015 Överläkare Ger Rehab klinik Falun/Smärtrehabilitering Säter
 • 2016-2023 Överläkare Stockholm Spine Center Pre- och postoperativ bedömning och behandling i team samt Smärtrehabilitering enligt MMR2
 • 2023- Överläkare Neurorehabilitering Stora Sköndal, Stockholm

Sofia Paulsson, utbildningsansvarig

utbildningsansvarig@svenskasmartlakarforeningen.se

 • Ungdomsenheten, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset/SöS,  Stockholm 2016-
 • Specialistläkare på Smärtmottagningen, SöS
 • Konsult på smärt- och stressrehab, PBM Globen
 • Ersta Hospice
 • Neurologkliniken, Huddinge sjukhus
 • Specialist i smärtlindring 2013
 • Specialist i allmänmedicin
 • SSAI-kursen i avancerad smärtmedicin

Henrik Grelz, övrig ledamot (utbildningsansvarig)

ledamot5@svenskasmartlakarforeningen.se

 • Specialist i allmänmedicin 2014
 • Specialist i smärtlindring 2017
 • Kliniskt arbetat på Smärtrehabilitering i Lund med multidisciplinär bedömning av långvariga icke-maligna smärttillstånd.
 • Deltar i utbildningsinsatser på Läkarprogrammet i Lund/Malmö samt återkommande terminsvis en kurs för ST-läkare i allmänmedicin i Region Skåne.
 • Doktorand vid Lunds Universitet med ett projekt som kartlägger användande av opioida läkemedel vid långvariga smärttillstånd samt interventioner som syftar till att minska användandet av opioider i denna patientgrupp.
 • Ingår i ett forskningsnätverk vid Nationellt register över smärtrehabilitering (NRS)
 • Sektions- och områdeschef vid Smärtrehabilitering Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Paulin Andréll, webbansvarig

webbansvarig@svenskasmartlakarforeningen.se

 • Överläkare, Smärtcentrum/AnOpIVA Östra 2023-
 • Specialist smärtlindring 2021
 • Adj Universitetslektor med inriktning smärtlindring 2019-
 • Projektledare för FoUUI, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2019-
 • Projektledare för forskning, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2016-2019
 • Specialist internmedicin 2018
 • Docent i experimentell internmedicin 2014
 • Sjukhusgemensam studierektor för AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2009-2016
 • Disputerad 2005, ”Refractory angina pectoris – patient characteristics, safety and long-term effects of spinal cord stimulation”
 • Utbildning: ”Algologi 10p”, Göteborgs Universitet 2003
 • Styrelsemedlem i Svenska smärtläkarföreningen sedan 2012

Katarina Tomic, webbansvarig

webbansvarig@svenskasmartlakarforeningen.se

 • Ledamot i Svenska smärtläkarföreningen sedan 2023

Anke Ulrich, övrig ledamot

ledamot3@svenskasmartlakarforeningen.se

 • Specialist i anestesiologi vid universitetskliniken för anestesiologi och intensivvårdsmedicin vid Martin Luther-universitetet (Halle / Tyskland)
 • Specialist i anestesiologi vid Swiss Paraplegic Centre (Nottwil / Schweiz) , treårig utbildning för "Special Pain Medicine" i smärtcentret, 2010 - 2013
 • Chef för medicinsk anestesiologi, specialist i smärtmedicin och akutläkare vid Ospidal Scuol (Nedre Engadin / Schweiz), 2013 - 2016
 • Överläkare för smärtmedicin (neurostimulering) vid Länssjukhus Ryhov, 2016 - 2020
 • Vikariat som Överläkare för speciell smärtmedicin (neurostimulering) vid Universitetssjukhuset Oslo / Norge, 2021
 • EAL specialist för smärtlindring (poliklinik, neurostimulering) vid Akademiska sjukhuset Lund
 • Läkare för medicinsk hypnos (universitet Wien / Österrike)
 • European Acupuncture Diploma in Body Acupuncture (Graz / Österrike)
 • European Acupuncture Medicine Diploma in Ear Acupuncture (Graz / Österrike)
 • Universitetsutbildning vid Medical University of Vienna (Österrike) - MASTER OF SCIENCE
 • Disputation på ämnet: "Genotypberoende tidsförlopp för hjärt-ß2-adrenoceptorer hos friska människor“, (Halle/Tzskland), 2006
 • Ledamot i Svenska smärtläkarföreningen sedan 2022

Gunilla Brodda Jansen, adjungerad ledamot

ledamot2@svenskasmartlakarforeningen.se

Adjungerad till styrelsen SSLF, ingår i styrelsen för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare