Hoppa till innehåll

Styrelsemedlemmar verksamhetsåret 2023-2024

Nedan finner du kontaktuppgifter och kort CV för alla styrelsemedlemmar i Svenska Smärtläkarföreningen.

Svenska smärtläkarföreningens styrelse 2023-2024

För att komma i kontakt med alla i styrelsen, skicka e-post till styrelsen@svenskasmartlakarforeningen.se.

Märta Segerdahl, ordförande

ordforande@svenskasmartlakarforeningen.se

  • Chief Medical Scientist, Lundbeck, Köpenhamn, 2014-2018
  • Senior Medical Director Grünenthal GmbH, 2012-2013
  • Överläkare Smärtverksamheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 1998-2012
  • Medical Science Director, AstraZeneca AB 2006-2012
  • Sektionshef Perioperativ medicin Karolinska Universitetssjukhuset 1995-1998, 2002-2006
  • Universitetslektor Anestesi och intensivvård 2004-2006
  • Docent i Anestesi och intensivvård 2004
  • Sektionschef Smärtmottagningen, Huddinge Universitetssjukhus 2001-2002
  • Multidisciplinära smärtgruppen Huddinge Universitetssjukhus 1998-2006
  • Expertgruppen för anestesi / Läkemedelskommittén SLL 1998-2006
  • Specialist smärtlindring 1998
  • Disputerad 1994 på en avhandling om den kroppsegna substansen adenosin och dess roll i humana smärtmekanismer.
  • Specialist Anestesi och intensivvård 1991
  • Kassör Sveriges Kvinnliga Läkares Förening, 2003-2012
  • Medlem i SBUs projektgrupp och rapporten ”Behandlingsmetoder vid långvarig smärta”, publicerad 2006
  • Extern Expert Smärtlindring EU
  • Kursgivare för ett flertal SK-kurser i Smärtlindring
  • Koordinator för IMI Europain (www.imieuropain.org)
  • Associate editor Journal of Pain, Pain
  • Styrelsemedlem i Svenska smärtläkarföreningen sedan 2003

Anna Jansson, vice ordförande

viceordforande@svenskasmartlakarforeningen.se

  • Specialist i Rehabiliteringsmedicin 2017
  • Specialist i Psykiatri 2021
  • Specialist i Smärtlindring 2021
  • Ledarskaps-ST 2015-2016
  • Arbetar kliniskt på Smärtmottagning i Visby, Region Gotland
  • ST-studierektor Smärtlindring Region Västerbotten
  • Doktorand och undervisar i ämnesområdet Professionell utveckling på läkarprogrammet, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet. Avhandlingstitel: ”Impostor phenomenon among medical students and physicians in Sweden – association to mental health, traits and psychological safety”
  • Ledamot i Svenska smärtläkarföreningen sedan 2021

Mikael Jansson, sekreterare

sekreterare@svenskasmartlakarforeningen.se

  • Överläkare, Team Unga Vuxna och Team MMR med tolkbehov, Högspecialiserad Smärtrehabilitering, Danderydssjukhus 10/2023- Nuvarande
  • Teamläkare, Multimodal smärtrehabilitering på Bragée Rehab, Stockholm 12/2016—09/2023
  • Specialist i Smärtlindring på Smärtkliniken på Akademiska sjukhuset, Uppsala 04/2015—09/2016
  • Överläkare, specialistläkare på Lindesbergs lasarett, Lindesberg 09/2014—03/2015
  • Specialistläkare i Anestesi- och Intensivvård på Örebro Universitetsjukhus, ANIVA, Örebro 2010—05/2014
  • Specialist i Smärtlindring, Universitetssjukhuset Örebro 2015
  • Specialist i Anestesi- och Intensivvård, Universitetssjukhuset Örebro 2010
  • Leg Läkare, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro 2003
  • Leg. Sjuksköterska, Uppsala Vårdhögskola 1995
  • Medicinskt ansvarig för Smärtrehabilitering på Bragée Rehab 08/2020—10/2022
  • Sekreterare i Svensk Smärtläkarförening, Stockholm 2013 — 2015
  • Medicinskt ansvarig för Smärtsektionen på Örebro 09/2012—02/2014
  • Advanced Pain Medicine på Karolinska Institutet 2012—2014
  • Ledamot i Svenska smärtläkarföreningen sedan 2023

Magnus Peterson, vetenskaplig sekreterare

vetenskapligsekreterare@svenskasmartlakarforeningen.se

  • Specialist i Allmänmedicin 2006 Specialist i Smärtlindring 2009
  • Disputerad vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap,
    Enheten för allmänmedicin och klinisk epidemiologi, Uppsala Universitet 2011
  • Universitetslektor Institutionen för folkhälso- och
    vårdvetenskap, enheten för allmänmedicin, Uppsala universitet 2019-pågående
  • Nordic Education in Advanced Pain Medicine 2010
  • Sakkunnig expertgrupp för nationellt handlingsprogram kring
    smärta, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2016
  • Sakkunnig expertrådet för behandlingsrekommendationer för
    långvarig smärta, Läkemedelsverket 2016
  • Sakkunnig Komplexa interventioner för långvarig smärta,
    Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU 2019-pågående

Dirk Straatmann, ekonomiansvarig kassör

kassor@svenskasmartlakarforeningen.se

  • Licentiatexamen (tysk doktorsavhandling) „GP130 receptor förmedlad reglering av adult neurogenes: In-vivo undersökning av musmutanter“ 2013
  • Specialist inom internmedicin 2022
  • ST smärtlindring, Smärtcentrum Akademiska sjukhuset 2023
  • Utbildningsinsatser på Läkarprogrammet vid Uppsala universitet
  • Ledamot i Svenska smärtläkarföreningen sedan 2023

Lena Fagerud, medlemsansvarig

medlemsansvarig@svenskasmartlakarforeningen.se

  • Specialist inom allmänmedicin
  • Specialist inom rehabilitering
  • Specialist inom smärtlindring
  • SSAI Course in Advanced Pain Medicine
  • 1989 Läkarexamen
  • 1990-1992 ul medicinkliniken Falu lasarett samt AT i Falun
  • 1992-1994 tf distriktsläkare Jakobsgårdarnas Vårdcentral Borlänge
  • 1995-2000 Specialiseringstjänstgöring Falu lasarett, Borlänge sjukhus, Säters sjukhus, Långshyttans Vårdcentral, Kvarnsvedens Vårdcentral
  • 2000-2015 Överläkare Ger Rehab klinik Falun/Smärtrehabilitering Säter
  • 2016-2023 Överläkare Stockholm Spine Center Pre- och postoperativ bedömning och behandling i team samt Smärtrehabilitering enligt MMR2
  • 2023- Överläkare Neurorehabilitering Stora Sköndal, Stockholm

Sofia Paulsson, utbildningsansvarig

utbildningsansvarig@svenskasmartlakarforeningen.se

  • Ungdomsenheten, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset/SöS,  Stockholm 2016-
  • Specialistläkare på Smärtmottagningen, SöS
  • Konsult på smärt- och stressrehab, PBM Globen
  • Ersta Hospice
  • Neurologkliniken, Huddinge sjukhus
  • Specialist i smärtlindring 2013
  • Specialist i allmänmedicin
  • SSAI-kursen i avancerad smärtmedicin

Henrik Grelz, övrig ledamot (utbildningsansvarig)

ledamot5@svenskasmartlakarforeningen.se

  • Specialist i allmänmedicin 2014
  • Specialist i smärtlindring 2017
  • Kliniskt arbetat på Smärtrehabilitering i Lund med multidisciplinär bedömning av långvariga icke-maligna smärttillstånd.
  • Deltar i utbildningsinsatser på Läkarprogrammet i Lund/Malmö samt återkommande terminsvis en kurs för ST-läkare i allmänmedicin i Region Skåne.
  • Doktorand vid Lunds Universitet med ett projekt som kartlägger användande av opioida läkemedel vid långvariga smärttillstånd samt interventioner som syftar till att minska användandet av opioider i denna patientgrupp.
  • Ingår i ett forskningsnätverk vid Nationellt register över smärtrehabilitering (NRS)
  • Sektions- och områdeschef vid Smärtrehabilitering Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Paulin Andréll, webbansvarig

webbansvarig@svenskasmartlakarforeningen.se

  • Överläkare, Smärtcentrum/AnOpIVA Östra 2023-
  • Specialist smärtlindring 2021
  • Adj Universitetslektor med inriktning smärtlindring 2019-
  • Projektledare för FoUUI, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2019-
  • Projektledare för forskning, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2016-2019
  • Specialist internmedicin 2018
  • Docent i experimentell internmedicin 2014
  • Sjukhusgemensam studierektor för AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2009-2016
  • Disputerad 2005, ”Refractory angina pectoris – patient characteristics, safety and long-term effects of spinal cord stimulation”
  • Utbildning: ”Algologi 10p”, Göteborgs Universitet 2003
  • Styrelsemedlem i Svenska smärtläkarföreningen sedan 2012

Katarina Tomic, webbansvarig

webbansvarig@svenskasmartlakarforeningen.se

  • Ledamot i Svenska smärtläkarföreningen sedan 2023

Anke Ulrich, övrig ledamot

ledamot3@svenskasmartlakarforeningen.se

  • Specialist i anestesiologi vid universitetskliniken för anestesiologi och intensivvårdsmedicin vid Martin Luther-universitetet (Halle / Tyskland)
  • Specialist i anestesiologi vid Swiss Paraplegic Centre (Nottwil / Schweiz) , treårig utbildning för "Special Pain Medicine" i smärtcentret, 2010 - 2013
  • Chef för medicinsk anestesiologi, specialist i smärtmedicin och akutläkare vid Ospidal Scuol (Nedre Engadin / Schweiz), 2013 - 2016
  • Överläkare för smärtmedicin (neurostimulering) vid Länssjukhus Ryhov, 2016 - 2020
  • Vikariat som Överläkare för speciell smärtmedicin (neurostimulering) vid Universitetssjukhuset Oslo / Norge, 2021
  • EAL specialist för smärtlindring (poliklinik, neurostimulering) vid Akademiska sjukhuset Lund
  • Läkare för medicinsk hypnos (universitet Wien / Österrike)
  • European Acupuncture Diploma in Body Acupuncture (Graz / Österrike)
  • European Acupuncture Medicine Diploma in Ear Acupuncture (Graz / Österrike)
  • Universitetsutbildning vid Medical University of Vienna (Österrike) - MASTER OF SCIENCE
  • Disputation på ämnet: "Genotypberoende tidsförlopp för hjärt-ß2-adrenoceptorer hos friska människor“, (Halle/Tzskland), 2006
  • Ledamot i Svenska smärtläkarföreningen sedan 2022

Gunilla Brodda Jansen, adjungerad ledamot

ledamot2@svenskasmartlakarforeningen.se

Adjungerad till styrelsen SSLF, ingår i styrelsen för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare