fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Specialiseringstjänstgöring – Smärtlindring

Vad innebär specialisttjänstgöring (ST) i smärtlindring?
Smärtlindring är en tilläggsspecialitet, vilket innebär att du behöver vara specialist i en klinisk basspecialitet för att bli ST-läkare i smärtlindring. Du kan tillgodoräkna dig max 2,5 år från din tidigare specialiseringstjänstgöring. Mer information hittar du på  Socialstyrelsens hemsida samt i detta informationsblad.

Du behöver ha en handledare som är specialist i smärtlindring och som har genomgått handledarutbildning. Din ST-studierektor behöver inte vara specialist i smärtlindring men behöver ha god kännedom om målbeskrivningen för specialiteten smärtlindring. Om din verksamhetschef ej är specialist inom smärtlindring behöver ansvaret delegeras till en namngiven läkare med specialistkompetens inom smärtlindring vid påskrift av ST-kontrakt och vid avslut av specialisttjänstgöringen.

Socialstyrelsens målbeskrivning för specialiteten smärtlindring
Du behöver uppfylla målbeskrivningen för din ST-utbildning (enligt SOSFS 2008:17 eller 2015:8) för att bli färdig specialist i smärtlindring. Om du gör ST enligt SOSFS 2008:17 behöver denna vara slutförd senast 2022-04-30.

Målbeskrivning 2015 – Samtliga specialiteter (SOSFS 2015:8)
Målbeskrivning 2008 – Smärtlindring (SOSFS 2008:17)

Övergripande ST-studierektorer i smärtlindring
SSLF arbetar för att det skall finnas en övergripande ST-studierektor i smärtlindring vid varje universitetsjukhus med övergripande ansvar att samordna ST-utbildning i smärtlindring i regionen. I dagsläget finns lokala ST-studierektorer i smärtlindring vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, Universitetssjukhuset i Linköping samt Skånes Universitetssjukhus.

Utbildningsbok för specialiteten Smärtlindring

Svenska smärtläkarföreningen har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram en utbildningsbok för ST-läkare inom Smärtlindring. Vår målsättning är att utbildningsboken ska bli ett stöd för ST-läkare, handledare, studierektorer och verksamhetschefer. Slutgiltig version av utbildningsboken presenterades i samband med Svenskt Smärtforum 2017.

Längst ner på denna sida hittar du utbildningsboken i pdf-format.

Om du inte medlem men intresserad av att bli specialist i smärtlindring och önskar ta del av utbildningsboken, maila styrelsen.

Har du problem att ladda ner utbildningsboken, pröva att använda dig av webbläsaren Google Chrome eller kontakta webbansvarig.

Kurser

Mer information om aktuellt kursutbud hittar du på fliken ”Vidareutbildning och kurser”. Tänk på att CME-kurser under kongresser (t.ex. refresher courses) också användas för att uppfylla del av delmål i specialisttjänstgöring.

SPUR-inspektörer

Föreningen har två SPUR-inspektörer för specialisttjänstgöring i smärtlindring, kontakta styrelsen för mer information.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem