Hoppa till innehåll

Medlem i SSLF

Svenska Smärtläkarföreningen är en sammanslutning av läkare med specialistkompetens inom ämnesområdet smärtlindring samt läkare som är under specialistutbildning inom smärtlindring. I föreningen välkomnar vi alla läkare med intresse för specialiteten smärtlindring.

Svenska Smärtläkarföreningen kostar 399 kr per år. Ansökan om medlemskap ställs till föreningens medlemsansvarig, medlemsansvarig@svenskasmartlakarforeningen.se, och behandlas av styrelsen. När styrelsen har godkänt ditt medlemskap fyller du i Sveriges Läkarförbunds formulär.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare