Hoppa till innehåll

Smärtkliniker

Nedan finner du kontaktuppgifter till smärtkliniker i Sverige.

Detta är en förteckning över smärtkliniker i Sverige. Varje verksamhetsansvarig ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Sjukhusanknutna smärtkliniker (uppdelat på ort)

 • Smärtcentrum, Angereds Närsjukhus, Angered
  Tel 031 332 67 00
 • Smärtmottagningen, Anestesi och intensivvård, Danderydssjukhus, Danderyd
  Tel 08 123 573 42
 • Smärtrehabilitering, Rehabiliteringsmedicin, Danderydssjukhus, Danderyd
  Tel 08 123 574 22, 08 123 574 23 , 08 123 574 24
 • Smärtenheten, Höglandssjukhuset, Eksjö
  Tel 010 243 10 80 010-2431080
 • Smärtcentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg
  Tel 031 342 10 00
 • Smärtmottagning Anestesi/Operation Helsingborg
  Tel 042 406 10 00
 • Smärtmottagning Rehabilitering Hässleholm
  Tel 0451 29 60 00
 • Smärtenheten, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
  Tel 036 32 50 50
 • Palliativa konsultteamet, Kliniken för medicin och geriatrik, Karlskoga lasarett, Karlskoga
  Tel 0586 660 00
 • Smärtcentrum, Centralsjukhuset Karlstad, Karlstad
  Tel 010-8314400, 010-8315000
 • Smärtmottagning, Anestesi/Operation, Centralsjukhuset, Kristianstad
  Tel 044 309 23 80, 044 3091000
 • Smärtenheten, Geriatrik och rehabiliteringskliniken Kungälvs sjukhus, Kungälv
  Tel 0303 980 00
 • Smärtenheten, Lindesbergs lasarett, Lindesberg
  Tel 0581 850 00
 • Smärt- och Rehabiliteringscentrum, Linköping
  Tel 010 103 00 00
 • Smärtmottagningen, Nyköpings lasarett, Nyköping
  Tel 0155 247443
 • Barn- och ungdomsmottagning smärta, Skånes Universitetssjukhus, Lund
  Tel 046 17 10 00
 • Smärtmottagning Anestesi/Operation, Skånes Universitetssjukhus, Lund
  Tel 046 17 10 00
 • Smärtrehabilitering, Skånes Universitetssjukhus, Lund
  Tel 046 17 15 20
 • Smärtmottagning Anestesi/Operation Skånes Universitetssjukhus Malmö
  Tel 040-33 10 00
 • Smärtenheten, Skaraborgs sjukhus, Skövde
  Tel 0500 431000
 • Smärtkliniken, Capio S:t Görans Sjukhus AB, Stockholm
  Tel 08 587 031 00
 • Smärtenheten, Anestesikliniken, Astrid Lindgrens sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  Tel 08 517 773 10
 • Högspecialiserad smärtvård, Perioperativ medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge/Solna, Stockholm
  Tel 08 517 799 99
 • Smärtmottagningen, Södersjukhuset AB, Stockholm
  Tel 08 616 22 20
 • Skönviks medicinska rehabklinik, Säter
  Tel 0225 49 44 00
 • Smärtmottagningen, Södertälje sjukhus, Södertälje
  Tel 08-550 240 00
 • Smärtbehandlingsenheten, AnOpIVA- kliniken, NU- sjukvården, Trollhättan/Uddevalla
  Tel 010 435 00 00
 • Smärtcentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
  Tel 090 785 24 98
 • Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala
  Tel 018 611 00 00
 • Smärtmottagningen Visby Lasarett, Gotland
  Tel 0498-269000
 • Smärtmottagningen, Rehab- och geriatrikkliniken, Västervik
  Tel 0490 860 00
 • Smärtrehab Västmanland, Västerås
  Tel 021 17 63 20
 • Smärtmottagningen, Operationskliniken, Västerås
  Tel 021 17 30 00
 • Specialiserad Smärtrehabilitering Ängelholm
  Tel 0431 810 00
 • Smärtsektionen, Anestesi- och intensivvårdskliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro
  Tel 019 602 10 00
 • Smärtsektionen, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro
  Tel 019 602 10 00
 • Smärtenheten, Östersunds sjukhus, Östersund
  Tel 063 154 319

Övriga smärtkliniker (A till Ö)

 • Björn Bragée, Multidisciplinär smärtrehabilitering, Karlavägen 100, Stockholm. Tel 08 545 88 75
 • Kognitiva Teamet Rehab. Sandsborgsvägen 52, Enskede. Tel 08 600 03 00
 • Rehabakademin, Solna/Stockholm. Tel 08 587 146 00
 • Smärthjälpen, Göteborg. Tel 031 381 08 60
 • Smärtkliniken Eques Indolor AB, Vallentuna. Tel 08 236 500

Vår målsättning är att denna förteckning skall bli så komplett som möjligt. Om det är någon klinik som inte finns med i förteckningen, lämna gärna kontaktinformation till styrelsen@svenskasmartlakarforeningen.se

SSLF tar inte ansvar för att kontaktinformationen till klinikerna är uppdaterad, detta ansvarar respektive verksamhet för.

Enbart klinker med läkarverksamhet som följer Sveriges läkarförbunds regler för marknadsföring av läkarverksamhet publiceras på hemsidan.

 

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare