fbpx
Hoppa till innehåll

Lokalfackligt

SYLF Blekinge bevakar ST-kontrakten

Lokalfackligt Det förvaltningsövergripande ST-kontraktet i Reg-ion Blekinge är ett ramverk för ST-läkarens tjänst-göringstid. Redan 2015 genomförde SYLF Blekinge en ST-enkät, där det framkom att ST--läkarna inte fick tillgång till den mängd studietid som ST-kontraktet anger (2-4 h/v). Det framkom då också …

En framgångsmedicin

Lokalfackligt Att engagera sig fackligt är både spännande och lärorikt, men att åstadkomma förändring kan kräva tålamod! Jag kommer att tänka på en kursare som apropå livet som småbarnsförälder berättade: ”Nio av tio gånger är det konflikt och bråk, men den …

Regionala samarbeten är framtiden

Lokalfackligt Hur mobiliserar vi oss bäst mot en stor arbetsgivare? I Västra Götaland har SYLF:s lokalavdelningar gått ihop i ett lokalt nätverk för att bli en starkare kraft i regionen.

Signerat lok. ordf: Personalmonopolets tid är förbi

Lokalfackligt Som i många andra glesbygdsregioner står läkarbristen ständigt högt upp på agendan i Norrbotten. Regionen ligger i Sveriges geografiska periferi, och utan egen läkarutbildning är återväxten aldrig garanterad.

Signerat lokalavdelningsordförande: Facket får inte vara tyst

Lokalfackligt Signerat lokalavdelningsordförande : har vi en facklig tystnadskultur? Tar vi tag i alla missförhållanden, eller kan det krypa in en oro för att genom agerandet skada de egna karriär­möjligheterna? Min upplevelse är att det finns en rädsla för konsekvenser. Det …

Vinnare som balanserar
privat- och yrkesliv

Lokalfackligt Marlene Sonnleitner och Payam Khalili kammar hem utmärkelsen som årets AT- respektive ST-handledare, ett pris som delas ut årligen av SYLF Värmland. Text Anna Nordby, ledamot SYLF Värmland

KI pris för forskning i
medicinsk pedagogik

Årets vinnare av KI:s pris för forskning i medicinsk pedagogik är dr Glenn Regehr. Hans forskning om hur mål, övertygelser och värderingar påverkar lärandet, breddar förståelsen för ämnet. Text Håkan Sandberg