fbpx
Hoppa till innehåll

Idag, 19/8, har Läkarförbundets medlemsadministration stängt. Som medlem kan du själv ändra dina uppgifter på Min sida och söka svar på frågor om ditt medlemskap i Frågor och svar.

En framgångsmedicin

Text: Signerat lokalavdelningsordförande: Robin Midhage Ordförande SYLF Uppsala
Bild: Privat
Lokalfackligt

Att engagera sig fackligt är både spännande och lärorikt, men att åstadkomma förändring kan kräva tålamod! Jag kommer att tänka på en kursare som apropå livet som småbarnsförälder berättade: ”Nio av tio gånger är det konflikt och bråk, men den där tionde gången, där allt går bra och alla är nöjda, det gör det hela värt det!” Riktigt så illa tycker jag inte att det är att vara lokalaktiv, men det är klart att det finns utmaningar. För att inte stöta på mer motstånd än nödvändigt och kunna jobba effektivt är det bra att tänka på alla grupper man kan påverka — inte bara arbetsgivaren.

Som SYLF-aktiv har vi många olika påverkansytor att arbeta från, som är knutna direkt till arbets-platsen. Vi kan exempelvis vara klinikombud eller delta i den lokala läkarföreningens arbete med förhandling av villkor och löner. Arbetet gentemot arbetsgivaren är grundstommen i det traditionella fackliga arbetet, men det är viktigt att göra sig påmind om att det ofta är politikerna som har störst inflytande över de frågor som är viktiga för våra medlemmar. En av utmaningarna för lokalaktiva är att orientera sig i sjukvårdens styrning för att veta var man ska rikta sina ansträngningar i påverkansarbetet.

Ofta är det politikerna som har störst inflytande över de frågor som är viktiga för våra medlemmar.

Sjukvårdspolitiken är komplex. De politiker som är valda att sitta i regionfullmäktige för att besluta om komplexa medicinska prioriteringar, så som sjukvårdens budget och uppdrag, saknar många gånger helt sjukvårdsbakgrund. Tjänstemän på regional nivå tar fram de beslutsunderlag som ligger till grund för i vilken riktning politikerna röstar, vilket ger tjänstemän stor informell makt. 

Även allmänheten, väljarna, har svårt att greppa de politiska sjukvårdsfrågorna. På grund av sjukvårdens komplexitet riskerar nyhetsrapportering att bli ytlig. Bakom torftiga politiska beslut kan döljas omfattande organisationsförändringar sam-tidigt som okunskap kring vad som beslutas nationellt och regionalt ofta gör att allmänhetens fokus hamnar på regeringsnivå snarare än på den lokala regionnivå där besluten de facto tas.

Allt detta medför utmaningar för våra lokalaktiva – men också möjligheter. SYLF är experter på under-läkares frågor och vi arbetar i sjukvården varje dag. Vår kompetens är unik och med rätt insatser kan vi bidra till att öka kunskapen hos våra beslutsfattande politiker. Vi behöver kunna argumentera för hur våra mål linjerar sig med partiernas politiska program, helst också över blockgränserna, för att våra förslag ska vara beständiga även vid maktskiften. Lyckas vi engagera även allmänheten i våra frågor genom debattartiklar och nyheter i lokal media så håller vi våra frågor på agendan.

Allt ovan kräver enträget arbete, kontakter och dialog, men när allt klaffar är det en härlig känsla att få igenom viktiga förändringar som gör skillnad! Med envishet som samarbetspartner får vi uppleva den där tionde gången som gör allt värt det. •

Mer från Moderna Läkare

Jag kan inte sitta stilla när jag stöter på orättvisor

Tema Ideellt arbete gör en inte rik på pengar, men kan göra en rik på erfarenheter. Gunilla Kleiverda har kombinerat kliniskt arbete med frivilligt engagemang i hjälporganisa­tionen Women on waves – vilket hon tror har gjort henne till en bättre läkare.

Anmäld till IVO!

Basfackligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn av hälso- och sjukvården och dess personal. Läkare kan bli anmälda av bland annat patienter och närstående som känner sig felaktigt bemötta i vården.

Lär känna styrelsen!

Tema Under fullmäktigemötet i april valde SYLF en ny styrelse. Vilka är de och vad vill de vara med att påverka under det kommande året? Vi tar oss en närmare titt!

Kommunikation skapar trygghet för barn och föräldrar

Reportage Hur kan primärvården stödja barn som har en sjuk förälder? Den frågeställningen är utgångspunkten för Charlotte Oja, specialist i allmänmedicin och forskare vid Karolinska institutet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, som föreläser för AT- och ST-läkare i landet .

Unga läkares arbetsvillkor huvudfokus i högaktuell roman

Reportage I romanen “Välj mig” följer läsaren AT-läkaren Mathildes start på karriären. Moderna Läkare möter författaren bakom boken, Sofia Rönnow Pessah, som chockades av underläkares dåliga arbetsvillkor under tiden då hon arbetade med boken.

Ordförandeord #1 2022

Fackligt Bästa kollegor! De här blir de sista raderna för mig i denna kolumn. Vid SYLF:s fullmäktigemöte, den 9 april, kommer jag att avgå som ordförande. När jag tillträdde år 2019 var jag helt ny i styrelsen. Det var såklart svårt, …

Vad står egentligen i kollektivavtalet?

Basfackligt Sommaren närmar sig och för många innebär det att man får ta de första stegen in i arbetslivet som läkare. Vad ska man tänka på innan man skriver på ett kontrakt och hur fungerar det med våra arbetstider?