fbpx
Hoppa till innehåll

En framgångsmedicin

Text: Signerat lokalavdelningsordförande: Robin Midhage Ordförande SYLF Uppsala
Bild: Privat
Lokalfackligt

Att engagera sig fackligt är både spännande och lärorikt, men att åstadkomma förändring kan kräva tålamod! Jag kommer att tänka på en kursare som apropå livet som småbarnsförälder berättade: ”Nio av tio gånger är det konflikt och bråk, men den där tionde gången, där allt går bra och alla är nöjda, det gör det hela värt det!” Riktigt så illa tycker jag inte att det är att vara lokalaktiv, men det är klart att det finns utmaningar. För att inte stöta på mer motstånd än nödvändigt och kunna jobba effektivt är det bra att tänka på alla grupper man kan påverka — inte bara arbetsgivaren.

Som SYLF-aktiv har vi många olika påverkansytor att arbeta från, som är knutna direkt till arbets-platsen. Vi kan exempelvis vara klinikombud eller delta i den lokala läkarföreningens arbete med förhandling av villkor och löner. Arbetet gentemot arbetsgivaren är grundstommen i det traditionella fackliga arbetet, men det är viktigt att göra sig påmind om att det ofta är politikerna som har störst inflytande över de frågor som är viktiga för våra medlemmar. En av utmaningarna för lokalaktiva är att orientera sig i sjukvårdens styrning för att veta var man ska rikta sina ansträngningar i påverkansarbetet.

Ofta är det politikerna som har störst inflytande över de frågor som är viktiga för våra medlemmar.

Sjukvårdspolitiken är komplex. De politiker som är valda att sitta i regionfullmäktige för att besluta om komplexa medicinska prioriteringar, så som sjukvårdens budget och uppdrag, saknar många gånger helt sjukvårdsbakgrund. Tjänstemän på regional nivå tar fram de beslutsunderlag som ligger till grund för i vilken riktning politikerna röstar, vilket ger tjänstemän stor informell makt. 

Även allmänheten, väljarna, har svårt att greppa de politiska sjukvårdsfrågorna. På grund av sjukvårdens komplexitet riskerar nyhetsrapportering att bli ytlig. Bakom torftiga politiska beslut kan döljas omfattande organisationsförändringar sam-tidigt som okunskap kring vad som beslutas nationellt och regionalt ofta gör att allmänhetens fokus hamnar på regeringsnivå snarare än på den lokala regionnivå där besluten de facto tas.

Allt detta medför utmaningar för våra lokalaktiva – men också möjligheter. SYLF är experter på under-läkares frågor och vi arbetar i sjukvården varje dag. Vår kompetens är unik och med rätt insatser kan vi bidra till att öka kunskapen hos våra beslutsfattande politiker. Vi behöver kunna argumentera för hur våra mål linjerar sig med partiernas politiska program, helst också över blockgränserna, för att våra förslag ska vara beständiga även vid maktskiften. Lyckas vi engagera även allmänheten i våra frågor genom debattartiklar och nyheter i lokal media så håller vi våra frågor på agendan.

Allt ovan kräver enträget arbete, kontakter och dialog, men när allt klaffar är det en härlig känsla att få igenom viktiga förändringar som gör skillnad! Med envishet som samarbetspartner får vi uppleva den där tionde gången som gör allt värt det. •

Mer från Moderna Läkare

Satsa på ledarskaps-ST!

Ledare Tack vare medicinska framgångar lever vi längre, men vi hinner också bli sjukare innan vi lämnar jordelivet. Patienter vars komplexitet aldrig tidigare skådats radar upp sig på vårdcentraler, akutmottagningar och i avdelningskorridorer. Trots detta är de chefer som leder verksamheterna …

Ordförandeord:

Fackligt Om vi hade levt för 100 år sedan skulle bara 1 av 10 ha fått betalt för att arbeta som läkare. Övriga skulle, om vi hade haft tur, fått boende eller mat av arbetsgivaren. Men bara ibland. Lönen var låg: en …

Läkare – inom industrin

Basfackligt De flesta läkare som arbetar i Sverige är anställda av regionerna, men det kan vara bra att påminnas om att vår arbetsmarknad är bredare än en karriär inom den offentliga sjukvården, medicin-industrin och medicinsk teknik utvecklas ständigt och erbjuder helt …

Regionala samarbeten är framtiden

Lokalfackligt Hur mobiliserar vi oss bäst mot en stor arbetsgivare? I Västra Götaland har SYLF:s lokalavdelningar gått ihop i ett lokalt nätverk för att bli en starkare kraft i regionen.

SYLF 100 år: Så vill SYLF att framtiden ska se ut!

Fackligt SYLF:s femåriga strategi sätter agendan för föreningens arbete framåt. Lönerna ska bli bättre, tiden till specialist ska bli kortare, fler läkare ska ges möjlighet till chefskap och det ska löna sig att forska och undervisa. Dessutom ska SYLF fortsätta att …

På väg mot konstgjorda organ

Tema Fylla ut håligheter efter operation med kroppseget material. Öka tillgången på vävnad för transplantation. Minska mäng­den immundämpande behandling och komplikationer. De potentiella tillämpningarna för framtidens 3D-bio­skriv­ning är många, och möjligheterna svindlande.

Läkaretik på sociala medier (Gör inte bort dig på nätet)

Tema Kluriga patientfall och spännande medicinska diskussioner på nätet kan vara lockande, men ibland svårnavigerade, både när det handlar om lagen och om Läkarförbundets etiska regler. Torsten Mossberg, ordförande för Etik- och Ansvarsrådet (EAR), gör en snabbgenomgång av kluriga situationer på …

SYLF Blekinge bevakar ST-kontrakten

Lokalfackligt Det förvaltningsövergripande ST-kontraktet i Reg-ion Blekinge är ett ramverk för ST-läkarens tjänst-göringstid. Redan 2015 genomförde SYLF Blekinge en ST-enkät, där det framkom att ST--läkarna inte fick tillgång till den mängd studietid som ST-kontraktet anger (2-4 h/v). Det framkom då också …