Hoppa till innehåll

Lönerevision 2021

Nyhet

Just nu pågår årets lönerevision för UAL:s medlemmar i Region Uppsala, och vi förhandlar med arbetsgivaren om fördelningen av lönepottens 2 % på de ca 1400 medlemmar som ingår i revisionen. Vår roll i lönerevisionen är att granska arbetsgivarens förslag till nya löner och argumentera för större påslag till medlemmar som vi tycker förtjänar det. Vi föreslår aldrig sänkningar av arbetsgivarens bud, och det är arbetsgivaren som efter förhandling fattar beslut om den slutliga fördelningen av potten.

Vi vill att medlemmarnas löner, i enlighet med det centrala löneavtalet mellan Läkarförbundet och SKR, ska vara individuella, differentierade och återspegla medlemmarnas prestationer på arbetsplatsen. Konkurrenskraftiga löne- och anställningsvillkor ger arbetsgivaren förutsättningar att behålla och rekrytera den läkarkompetens som behövs för att kunna erbjuda patienterna en god och säker hälso- och sjukvård.

Har du frågor om lönerevisionen? Hör av dig till kansliet, någon i styrelsen eller ditt klinikombud.


Fler nyheter


Nya tider

Nu har Läkarförbundet och SKR kommit överens om hur läkarnas arbetstider ska kunna förläggas för att leva upp till EU:s arbetstidsdirektiv, som kräver 11 timmars dygnsvila under varje 24-timmarsperiod. De…

Var är min jourkomp?!

Många medlemmar inom Region Uppsala hör av sig för att det verkar som att de inte längre får betalt för jour och beredskap. Det finns dock ingen anledning till oro,…

Nytt år, ny styrelse

Den 16 februari hölls UAL:s årsmöte 2022, även denna gång i digital form. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och genomgick en minimal förändring när de 25 närvarande medlemmarna…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare