Hoppa till innehåll
Nyheter
Var är min jourkomp?!

Var är min jourkomp?!

Nyhet

Många medlemmar inom Region Uppsala hör av sig för att det verkar som att de inte längre får betalt för jour och beredskap. Det finns dock ingen anledning till oro, för just detta problem var något som faktiskt gick att förutse när regionen bestämde sig för att byta till Heroma: att läkarnas jourkompsaldon skulle kunna föras över till Heroma men däremot inte uppgifterna om när jourkompen hade tjänats in. Heroma skulle därför inte veta när de överförda komptimmarna hade blivit sex månader gamla och borde betalas ut i pengar.

Lösningen blev ett lokalt kollektivavtal mellan Region Uppsala och Upplands allmänna läkarförening, som säger att all jourkomp som fördes in i Heroma den 1 februari kommer att betalas ut efter sex månader. Den som vill ha ut sin jourkomp i pengar innan dess behöver bara meddela sin chef detta, så kommer pengarna på nästa lön. Den som hellre vill spara jourkompen ännu längre kan också få göra det, dock inte längre än till 31 december 2022. Även här behöver man bara underrätta sin chef om önskemålet, så ska hen kunna lösa detta.

Läkarföreningen har påpekat för regionen att överenskommelsen inte verkar allmänt känd ute i verksamheterna, och regionen kommer nu att informera alla läkarchefer om ovanstående.

(Denna hantering gäller förstås enbart de jourkompsaldon som fördes över till Heroma den 1 februari. All jourkomp som tjänas in från och med den 1 februari kommer att hanteras precis som tidigare.)


Fler nyheter


Nya tider

Nu har Läkarförbundet och SKR kommit överens om hur läkarnas arbetstider ska kunna förläggas för att leva upp till EU:s arbetstidsdirektiv, som kräver 11 timmars dygnsvila under varje 24-timmarsperiod. De…

Nytt år, ny styrelse

Den 16 februari hölls UAL:s årsmöte 2022, även denna gång i digital form. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och genomgick en minimal förändring när de 25 närvarande medlemmarna…

Lönerevision 2021

Just nu pågår årets lönerevision för UAL:s medlemmar i Region Uppsala, och vi förhandlar med arbetsgivaren om fördelningen av lönepottens 2 % på de ca 1400 medlemmar som ingår i…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare