Hoppa till innehåll
Visar 21 – 30 av totalt 242 träffar

Förbättrat kompetens- och omställningsavtal

Omställningsavtalet inom kommun och region, KOM-KR, har i år förbättrats på flera punkter. Bakgrunden är de nya reglerna om grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt omställningsstudiestödet.
Nyheter

Webbinarium: pensionsavtalsförändringar (AKAP-KR)

Sveriges Läkarförbund och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat ett nytt pensionsavtal, som börjar gälla den 1 januari 2023. Avtalet innebär bland annat att det görs en ökad avsättning till den premiebestämda tjänstepensionen och att uttagsreglerna ändras.
Nyheter

Vården viktig när nya regeringen presenterades

Den 14 oktober höll Ulf Kristersson tillsammans med partiledarna från KD, SD och L en pressträff där de presenterade sitt regeringsunderlag. Partierna presenterade ett avtal, det så kallade Tidöavtalet, med sju viktiga områden för samarbetet där hälso- och sjukvården är …
Nyheter

Förebygg hot och våld på jobbet med Säkerhetsdialogen

Suntarbetsliv har lanserat verktyget Säkerhetsdialogen för öka möjligheten att på ett konkret sätt kunna förebygga hot och våld på arbetsplatser. Attityder, vanor och beteenden är faktorer som påverkar trygg- och säkerheten på arbetsplatsen. Forskning visar att ett främjande och förebyggande …
Nyheter

Tystnadskultur – bara hälften vågar framföra kritik

Bara hälften av läkarna instämmer fullt ut i påståendet att de vågar framföra kritik till ledningen. Allra värst är det bland läkare i början av karriären, där mindre än 1 av 3 fullt ut vågar framföra kritik. Det visar Läkarförbundets …
Nyheter

WMA antog nya internationella medicinsk-etiska regler

WMA, Världsläkarförbundet, höll i förra veckan sitt årsmöte i Berlin. Vid mötet, där Läkarförbundet representerades av Sofia Rydgren Stale, Torsten Mossberg och Heidi Stensmyren, antogs en omarbetad version av WMA International Code of Medical Ethics. Detta centrala etiska regelverk – …
Nyheter

Nya LAS ökar behovet av att försäkra din lön

Lagen om anställningsskydd, LAS, reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Den nya lagstiftningen som träder i kraft den 30 juni, tillämpas från 1 oktober, ökar behovet av att försäkra din lön.
Nyheter

”Regionpolitikerna måste våga ta beslut om begränsad listning”

Dagens Medicin har frågat samtliga regioner om de tagit eller planerar ta något beslut om ett listningstak på Socialstyrelsens riktvärde. Enligt kartläggningen är det bara två regioner som tagit beslut om listningstak på 1 100 patienter. Fem regioner har inte …
Nyheter

Aftonbladet Debatt: Möt hälsoutmaningarna med mer forskning

Sverige står inför stora hälsoutmaningar, men det finns förslag till lösningar och en bred enighet om förslagen. Den kommande regeringen har förutsättningar att genomföra nödvändiga åtgärder som möter utmaningarna.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare