Hoppa till innehåll

Strategiplan SOF

SOF har ny strategiplan 2024-2026

Under 2023 har SOF:s styrelse arbetat med att revidera föreningens strategiplan. Strategiplanen fungerar i första hand som ett stöd för styrelsen, vid prioritering av de olika frågor som kommer upp och för att ha en tydligare röd tråd i det vi gör. Som ett led i att öka medlemmarnas inflytande i föreningen har strategiplanen varit ute hos delföreningarna på remiss. De synpunkter som inkommit har tagits i beaktande under färdigställandet av den slutliga versionen. Stort tack till er som bidragit i arbetet!

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare