I Sverige finns ca 46 000 legitimerade och yrkesverksamma läkare. Ungefär 91% av dessa jobbar till någon del inom hälso- och sjukvården. Förutom att jobba kliniskt kan en läkare arbeta inom läkemedelsindustrin, forskning, konsultföretag, som skolläkare eller med hjälporganisationer. Läkare har många olika karriärvägar förutom klassiska specialiteter på sjukhus & vårdcentral.

Informationen om alternativa karriärvägar finns tillgänglig för samtliga medlemmar bakom en inloggningsvägg på vår webbplats.  Alternativa karriärvägar som berörs är forskning, ledarskap, skolläkare, läkemedelsindustri, myndighet, företagsläkare och konsultläkare.

Alternativa karriärvägar

En sak som jag upptäckte i detta arbete är att de flesta läkare som arbetar utanför sjukvården har halkat in på detta efter flera års klinisk verksamhet. De flesta väljer alltså att börja i kliniken och sedan ta steget in i en myndighet eller liknande.

I och med nya 6-åriga läkarprogrammet väljer allt fler läkarutbildningar att erbjuda studenter en kandidatexamen i medicin efter 3 års studier. Detta finns redan idag på vissa lärosäten, exempelvis vid Örebro universitet. En kandidatexamen i medicin möjliggör att man från ett tidigt skede i utbildningen kan välja att ta ett steg från klinisk verksamhet och direkt välja en annan inriktning och samtidigt få nytta av utbildningen.

God läsning!

Inte medlem ännu? Bli medlem i Sveriges läkarförbund Student här!

Jesper Sternley
Ledamot, Förbundsstyrelsen
Mer från Appendix