Hösten 2021 kommer den nya legitimationsgivande läkarutbildningen dra igång i Sverige. Detta betyder att AT, allmäntjänstgöring, så småningom kommer fasa ut för att ersättas av BT, bastjänstgöring. Antalet AT-platser kommer kraftigt minska, för att försvinna helt efter ett antal år. Exakt när AT-platserna kommer försvinna helt vet ingen än, men det går att anta att de rätt snabbt kommer minska efter 2027, när den första kullen på den nya läkarutbildningen examineras och får legitimation.

Övergångsreglerna är inte klara ännu enligt Socialstyrelsen. SLF Student och Läkarförbundet har varit drivande i frågan och efterfrågat konkreta förslag. Huvudsaken i nuläget är att säkerställa att de som påbörjar sin utbildning före HT 2021 kommer att få göra AT efter sin examen och därefter påbörja ST utan att behöva göra BT-delen.

Det finns idag ett antal länder inom EU, däribland Polen, där läkarutbildningen fortsatt kommer vara endast examensgrundande och inte legitimationsgrundande. Detta betyder att de som tar examen där inte kommer att kunna få sin legitimation utan att göra AT. Det finns inget som talar för att det kommer finnas AT-platser i Sverige för de som fått sin läkarexamen utomlands efter 2027, såvida inte regelverket ändras. Alternativet blir då att stanna kvar i exempelvis Polen och göra sin AT där för att sedan komma till Sverige för att göra sin BT och ST.

Under rådande omständigheter när vi inte ens vet exakt hur det kommer att bli med den nya läkarutbildningen i Sverige avråder Sveriges läkarförbund Student svenska studenter att söka sig till en läkarutbildning utomlands som inte är legitimationsgrundande. Detta diskuterades på förbundsstyrelsens senaste möte där beslutet om denna rekommendation röstades igenom enhälligt med stöd av SLF Student Utland.

MEDLEMSKAP
Inte medlem ännu?
Niki Shams
Ordförande Sveriges läkarförbund Student
Fredrik Gustafsson
Aida Mikaeili
Ordförande SLF Student Utland
Mer från Appendix
Ledare

Ordförande har ordet: Hösten är här

Hösten är min favoritårstid. Det finns inget som lika konsekvent får mig att känna mig redo att ta an nya projekt som bruna löv, höstkappor och nya anteckningsblock. Men för många av oss kommer det bli en annorlunda höst än vi är vana vid. På många håll fortsätter den digitala undervisningen för sveriges läkarstudenter, och fortfarande är det oklart hur undervisningen kommer se ut framöver. I denna fortsatt ovissa och oförutsägbara tid tänkte jag komma med lite tips och optimism för att ljusa upp vardagen, bestående av Zoom-seminarium med dåligt ljud och inspelade föreläsningar på dubbel hastighet.  
Arbetsliv

Sommarjobbande Läkarstudenter

Ny artikelserie - Många läkarstudenter väljer att jobba inom vården under sommaren. Arbetsuppgifterna varierar mycket mellan olika kliniker, sjukhus och regioner men beror också på hur långt kommen i utbildningen studenten är. Appendix har samlat in berättelser från 18 läkarstudenter från olika lärosäten och terminer från deras sommarjobb 2020. Under augusti kommer dessa att publiceras löpande varje onsdag. Först ut idag är studenterna som är i början av utbildningen och haft titlar som vårdbiträde och receptionist.