2021 startar den nya läkarutbildningen och i och med den försvinner även kravet på genomförd AT för läkarlegitimation. Behovet av AT-platser försvinner dock inte i samma veva som nya läkarutbildningen, eftersom det ska ske en utfasning av den befintliga läkarutbildningen. Höstterminen 2025 tar de sista studenterna på den nuvarande läkarutbildningen läkarexamen. Samtliga läkarstudenter till och med den kullen är i behov av AT för sin legitimation och det finns ett ansvar från regionerna att tillhandahålla tillräckligt med AT-platser.

”Vi är mycket oroade över utvecklingen. Regionerna har redan nu svårt att möta de behov de är skyldiga att tillgodose enligt lagen. Vi har svårt att se hur de kommer att lösa det ökande behovet som framtiden bjuder på”

Vad visade väntetidsrapporten 2019 då? Siffrorna är dystra. I snitt väntar en nyexaminerad läkare 10,6 månader på att få påbörja sin AT, vilket är en ökning med 50% om man jämför med 2008. Hela 7% av de svarande har väntat över 2 år på en AT-plats. Totalt har det tillkommit tre AT-platser i Sverige under 2019, jämfört med 2018. Flera regioner har ökat antalet AT-platser, men dessvärre har flera regioner också minskat antalet AT-platser.

”Vi är mycket oroade över utvecklingen. Regionerna har redan nu svårt att möta de behov de är skyldiga att tillgodose enligt lagen. Vi har svårt att se hur de kommer att lösa det ökande behovet som framtiden bjuder på” säger SYLF:s ordförande Madeleine Liljegren i ett pressmeddelande.

Vad betyder detta för er som är medlemmar i SLF Student? Det innebär att konkurrensen om AT kommer vara hög vid examen och att man sannolikt kommer behöva vikariera som underläkare efter examen innan man får en AT-plats. Detta är inte optimalt, eftersom att arbeta som underläkare innebär att arbeta kliniskt – utan krav på formell handledning. Dessutom är tjänsterna i hög grad oreglerade.

SLF Student
Införandet av BT
  • Får inte innebära en för tidig utfasning av AT-platser.
  • Får inte låta några examinerade läkare fastna mellan systemen.
  • Måste vara tryggat med en plan så att samtliga examinerade läkare erhåller sin legitimation inom en rimlig tid.

Det finns fortfarande en osäkerhet i vad som kommer ske då BT-tjänsterna ska skapas, då det redan i dagsläget råder brist på exempelvis handledare i utbildningstjänsterna. Det är viktigt att det inte redan nu sker en utfasning av AT-platser. Det är också viktigt att det inte kommer finnas examinerade läkare som fastnar mellan systemen. Det måste finnas en plan så att samtliga examinerade läkare erhåller sin legitimation inom en rimlig tid.

SLF Student föreslår tillsammans med Läkarförbundet och SYLF att regeringen gör en arbetsmarknadspolitisk satsning för att en gång för alla få bort kön för att få göra AT. AT är en tidsbegränsad tjänst. Med en engångssatsning, och därmed engångskostnad, av att i ett svep tillse att alla som väntar på AT får påbörja en AT. Detta skulle vara en arbetspolitisk insats som bidrar till regionernas kompetensförsörjning. Det är att ta ansvar.

Elin Ekdahl
Vice ordförande SLF Student

Elin Ekdahl
Vice ordförande SLF Student
Mer från Appendix