BT är tänkt som en strukturerad introduktion till svensk hälso- och sjukvård och som blir ett obligatoriskt tjänstgöringsavsnitt inom specialisttjänstgöringen (ST), oavsett från vilket land läkarexamen erhållits. Även de som läser den nya 6-åriga läkarprogrammet ska genomföra BT, då allmäntjänstgöringen (AT) försvinner.

Svenska läkarstudenter i utlandet, som genomgått en utbildning som generat en legitimation, och immigrerade läkare som kommer till Sverige, blir de första som skall genomför den nya utbildningstjänsten. Det är endast dessa läkare som kommer att genomföra BT från startdatum fram till 2027. Därefter är det både de som är utbildade i Sverige på den 6-åriga linjen och utlandsutbildade läkare som skall genomföra BT.

Många resurser inom myndigheterna har i dagsläget fullt upp med Covid-19 pandemin, vilket ledde till att läkarförbundet och SKR valde att skicka in ett förslag till regeringen om uppskjutning av införandet av BT  under rådande pandemi. Läkarförbundet och SKR föreslog då att införandedatum skulle skjutas upp sex månader, dvs till 1 januari 2021.

Efter att regeringen mottagit detta, besvarade de att förslaget om uppskjutning är lämpligt men föreslagit ett ännu senare införingsdatum, 1 juli 2021, ett helt år senare. Detta förslaget har nu skickats till riksdagen, då riksdagen måste rösta för en lagändring innan förslaget kan gå i verk med ett senare startdatum.

Samtidigt som processen med lagändring leder  till att det kan ta tid innan beslutet är taget och uppskjutningen blir officiell, tror vi ändå att en uppskjutning är positiv och trolig. Detta både då föreskrifterna till BT ännu inte varit färdigställda, några få månader innan den planerade införandet av BT, samt då regeringen bett riksdagen om ett senare datum.

Vi följer utvecklingen med uppskjutningen och uppdaterar er allt eftersom nya beslut tas.

Aida Mikaeili
Ordförande SLF Student Utland
Mer från Appendix
Arbetsliv

Sommarjobbande Läkarstudenter

Ny artikelserie - Många läkarstudenter väljer att jobba inom vården under sommaren. Arbetsuppgifterna varierar mycket mellan olika kliniker, sjukhus och regioner men beror också på hur långt kommen i utbildningen studenten är. Appendix har samlat in berättelser från 18 läkarstudenter från olika lärosäten och terminer från deras sommarjobb 2020. Under augusti kommer dessa att publiceras löpande varje onsdag. Först ut idag är studenterna som är i början av utbildningen och haft titlar som vårdbiträde och receptionist.