Den fackliga grundkursen är en årlig tradition för SLF Student där nya aktiva medlemmar i lokalföreningarna samlas för att utbyta erfarenheter och lära sig mer om fackligt arbete.

På grund av covid19 hölls årets upplaga online och kortades ner från sina traditionella två dagar till en. Det gav ett packat schema och en del tekniskt strul, men detta till trots var det en god stämning med många skratt under dagen.

Det mest uppskattade inslaget under helgen var när Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren kom och pratade om vad förbundet gör I covid19 tider – allt från krislägesavtal till otillräcklig skyddsutrustning och farhågor för inställd VFU hanns med under den intensiva timmen. Innan dess hann Niki Shams, ordförande I SLF student ge en introduktion till förbundet och en överblick över viktiga fackliga frågor för SLF student.

På eftermiddagen var det dags för erfarenhetsutbyte – här fick alla lokalförbund ge en blixtsnabb presentation över valfritt initiativ – det blev en salig mix med allt från pizzakvällar till projektbidrag. Lunds lokalförening vann “bästa initiativ” med deras jobb mot psykisk ohälsa bland läkarstudenter. Dagen avslutades med den traditionsenliga motionsskrivarskola, denna gång arrangerad av vice ordförande Elin Ekdahl. Alla delegaterna fick träna på att konstruera att-satser på olika teman.

Lyckad dag till trots hoppas vi vara tillsammans i person nästa år.

Här är några citat från utvärderingen:

“Det var givande att byta erfarenheter mellan orterna, få djupare insikt i det fackliga arbetet och hur den pågående coronakrisen hanteras av läkarförbundet. Föredraget från Heidi Stensmyren var höjdpunkten på dagen.”

“Det bästa var att ha erfarenhetsutbyte med lokalavdelningarna. Finns flera idéer som vi kommer använda oss av och var kul att få prata lite med alla.”

Mer från Appendix