Utbildningen samlade 18 studenter från alla lokalavdelningar med syfte att fördjupa fackliga kunskaperna, men även för att ge tillfällen att diskutera och dela med sig av tips som kan underlätta arbetet i de olika avdelningarna. Det gavs självklart också tid att knyta nya kontakter i mer lättsamma förhållanden under lördagskvällens middag och aktivitet.

Utbildningens två dagar fylldes av föreläsningar, workshops och diskussioner. SLF Students ordförande Theodor Lav föreläste om de politiska frågor SLF Student drivit hittills under året med fokus på underläkarlöner, schemaläggning och underdimensioneringen av antalet AT-platser.
Sofia Rydgren Stale, Läkarförbundets andre vice ordförande föreläste om vad som förväntas när man representerar SLF Student. Hon lyfte den kommande avtalsrörelsen och vad representantskap betyder för en aktiv medlem i förbundet. Efter det var det dags för en påverkanstorg-skola, ett sätt att förbereda deltagarna på ett viktigt moment på Fullmäktige senare i höst. Indelade i grupper fick de diskutera och bearbeta motioner och propositioner från tidigare fullmäktigemöten

Under söndagen gästades kursen av Niklas Theorin som sitter i styrelsen för Östergötlands Läkarförening med stor erfarenhet av löneförhandling. På detta ämne höll han i föreläsning och workshop kring vad som är bra att tänka på inför en kommande förhandling och gav konkreta tips för att lyckas bättre. Kursen avslutades med ett diskussionspass kring den interna kommunikationen inom SLF Student. Många bra förslag kring virtuella möten, grupper på sociala medier och vad Förbundsstyrelsen kan göra för att underlätta sådana samarbeten lyftes vid detta tillfälle.

account_circle
David Josefsson
Mer från Appendix