Samtidigt så ville de flesta se AT-mässan behålla sin nuvarande utformning. Landsting och regioner är den enskilt största arbetsgivaren för läkare, men det finns alternativ. Det kommer någonstans mellan 10-15 Landsting och regioner som betalar för att deltaga på universitetens At-mässor och det är de regioner där söktrycket inte redan är extremt högt. Som situationen ser ut nu finns anledning att vara orolig då At-köerna växt till den punkt där Regioner i framtiden kanske inte ser nyttan av att locka fler sökande.

Sylf släppte en enkät där en tredjedel av nyexaminerade underläkare svarade att de funderat på att inte jobba inom vården. Listan på alternativa karriärvägar kan göras lång. Du kan jobba som forskare, chef och ledare, studierektor eller annan pedagogisk post, egenföretagare, läkemedelsindustrin, hjälporganisationer eller sakkunnig på myndigheter.

När jag pratat med företag inom privat sektor som är intresserade av att anställa läkare så är det några saker som sticker ut som vi bör ta i åtanke. De har sällan behov av att anställa väldigt många läkare så pengarna och tid de spenderar på rekrytering måste generera mycket värde. De har inte samma typ av verksamhet som landstingen som ser likadan ut varje år. Behovet av läkare kan skilja sig mycket från år till år och kan ofta vara projektbaserat. På grund av det här letar de läkarstudenter som nästan är klara vilket är precis den målgrupp som At-mässan riktar sig till.

Alternativ 1

Det här tror jag är det lättaste att implementera och har störst chans att lyckas. För att undvika de många svårigheter som kommer med att införa ett helt nytt event så bjuder lokalavdelningarna själva in enstaka arbetsgivare till At-mässan som då får tillgång till sin målgrupp och kan tänka sig att betala för att delta. Något som starkt rekommenderas är att leta upp en arbetsgivare inom någon av ovan nämnda kategorier med lokal anknytning. Det här låter samtidigt At-mässan behålla sin nuvarande form men ger utrymme för att täcka de luckor som kan uppstå vid bristande intresse hos regioner.

Alternativ 2

Att skapa ett nytt forsknings och karriärs-event. Det här är förstås något med extremt hög potential som skulle vara ett fantastiskt tillägg för alla läkarstudenter. Både ekonomer och Civilingenjörer har stora arbetsmarknadsmässor då de huvudsakligen jobbar i privat sektor. När de annordnar de här mässorna har de ett helt arbetslag som enligt utsago jobbar i princip heltid i månader med att ringa runt och kontakta företag för att så många som möjligt ska delta. När du ska sälja in att företagen ska komma vill de förstås veta att det kommer vara många studenter som kommer delta. De första åren kommer det vara svårt att ta bra betalt och få företag att komma vilket lägger höga krav på kontinuitet inom lokalstyrelsens arbete.

Alternativ 3

Att arbeta för att Läkarförbundet gör ett stort arbete med att skapa listor med alla arbetsgivare som skulle kunna tänka sig att vara intresserade och sköter rekrytering av företag centralt till den nya arbetsmarknadsmässan. Det här vore mindre riskabelt för lokalorterna som skulle slippa skapa hela arbetslag för att klara av att hantera mässan. Det skulle dock troligtvis gå ganska långsamt att implementera och kräva någon typ av motion på 2020 års FUM innan arbetet skulle kunna börja.

account_circle
Hampus Lindvall
Mer från Appendix