Det finns mycket som facket gör, men väldigt lite är lika centralt som förhandling om kollektivavtal. Hela den fackliga idéen är att vi är starkare tillsammans, och kan förhandla fram bättre villkor som ett kollektiv än som enskilda individer. Därför är avtalsrörelsen 2020 otroligt viktigt för oss som fackförbund, och för oss som studentförbund.

Under året har vi i styrelsen drivit frågan om underläkares för låga löner. Vi lanserade kampanjen #aprilskämtet, för underläkares löner är som ett dåligt aprilskämt. Vi har skrivit debattartiklar, tagit upp frågan på Almedalen och diskuterat med andra fackliga förtroendevalda tills vi blivit hesa. Man skulle kunna säga att allt detta kulminerar i avtalsrörelsen. För ingen enskild förtroendevald kan påverka och göra skillnad. Inget Almedalenseminarium kommer leda till högre underläkarlöner. Men med många bäckar små har vi lyckats sätta frågan på tapeten. Underläkares löner är på allas läppar, och förutspås bli en fokusfråga för nästa års avtalsrörelse.

Det här är ett momentum vi måste använda oss av. Läkarförbundet som är arbetstagarorganisationen skriver avtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), arbetsgivarorganisationen. Förhandlingsdelegationen är den del av läkarförbundet som praktiskt sitter och förhandlar fram avtalet, och där är jag en av flera ledamöter. I förhandlingsdelegationen kommer vi stångas med alla möjliga sorters frågor, och försöka hitta kompromisser, och lista ut vad vi kan ge och vad vi kan kräva av SKR. För mig är underläkares löner prio ett, men det är inte alltid lätt att vara den enda studentrepresentanten i delegationen. Därför behöver jag er hjälp.

Det är mycket lättare att vara övertygande om vi är många som pratar om samma sak. Så ta kontakt med ert lokala SYLF eller lokala läkarförening och berätta om svårigheter ni upplever som underläkare, eller den dåliga lön ni får. Skriv debattartiklar till lokala tidningar. Markera från gräsrötterna i vår organisation att det här är ett problem värt att ta tag i. Sätt ner foten, en gång för alla. För då kanske vi äntligen kan få bollen i rullning, och äntligen kunna höja underläkarlönerna till en rimlig nivå. All hjälp välkomnas.

Vill ni veta mer, eller om ni har frågor om avtalsrörelsen eller vem ni kan vända er till lokalt är ni jättevälkomna att mejla mig på niki.shams@slf.se. Jag svarar mer än gärna, och hjälper er göra er röst hörd.

Niki Shams
Ordförande Sveriges läkarförbund Student
Mer från Appendix