Läkarstudenter kan arbeta som underläkare efter nio terminer och det gör hundratals läkarstudenter varje sommar. De arbetar också som undersköterskor och läkarassistenter men möjligheten att kunna göra detta kräver också att studenterna är godkända fram tills en viss termin på programmet. Därför är det oerhört viktigt att läkarstudenters utbildning fortgår även under coronatider.

Parallellt med studierna arbetar många läkarstudenter nu extra för att stötta vården i krisen. Det är viktigt att studierna fortsätter och att studenterna blir godkända. Annars riskerar regionerna att skjuta sig själv i foten för om extraarbetet gör att läkarstudenterna inte klarar studierna bildas en vårdpersonalbrist i sommar.

Vi anser att följande saker bör tas i åtanke:

  • Anställ hellre fler studenter på deltid än en student på heltid.
    Studenter klarar lättare studierna med extrajobb på 20% medan utlysta tjänster på 40 timmar/vecka gör att studenten inte kan bli godkänd i sina studier samtidigt.
  • Universitet och arbetsgivare bör samarbeta.
    Det leder till smartare lösningar på anställningar av läkarstudenter utöver studierna. Universitetet kan ändra i utbildningens praktiska och teoretiska moment för att schema ska kunna passa med en deltidsanställning inom vården.

Sammanfattningsvis vet vi att läkarstudenter gärna vill hjälpa till i vården genom att arbeta just nu. De ska de kunna göra, men på rätt sätt. Det är viktigt att anställas på deltid för annars görs vården en björntjänst då det blir problem i sommar istället. Läkarstudenters utbildning måste fortgå för att säkra vårdpersonal med så hög kompetens som möjligt till sommaren.

Klara Westman
Mer från Appendix
Arbetsliv

Sommarjobbande Läkarstudenter

Ny artikelserie - Många läkarstudenter väljer att jobba inom vården under sommaren. Arbetsuppgifterna varierar mycket mellan olika kliniker, sjukhus och regioner men beror också på hur långt kommen i utbildningen studenten är. Appendix har samlat in berättelser från 18 läkarstudenter från olika lärosäten och terminer från deras sommarjobb 2020. Under augusti kommer dessa att publiceras löpande varje onsdag. Först ut idag är studenterna som är i början av utbildningen och haft titlar som vårdbiträde och receptionist.