Hoppa till innehåll

Idag, fredag 28/1, har medlemsadministrationen stängt. Hitta svar på dina frågor om medlemskapet i Läkarförbundets frågor och svar

#löneskämtet

Rimliga arbetsvillkor, god handledning och anständiga löner för underläkare är en vision som Sveriges läkarförbund Student (SLF Student) sedan länge har strävat efter. Vården och dess styrning är ett trögt maskineri att påverka, men det går.
Tema

Under Sveriges Läkarförbunds fullmäktige 2018 lyckades SLF student tillsammans med Sveriges yngre läkares förening (SYLF) efter en livlig debatt få igenom sin linje. Det fattades ett beslut om att underläkarlönerna kommer vara en prioriterad fråga i förhandlingarna inför nästkommande kollektivavtal med Sveriges kommuner och landsting.

Enligt lönerapporten 2018 ligger genomsnittslönen för en underläkare innan examen på 26 841 kronor i landstinget, vilket är den enskilt största arbetsgivaren. Spannet är stort från de lägsta till de högsta lönerna. Region Gävleborg toppar snittet med 29 733 och lägst ligger Västra Götalandsregionen på 24 776 i medel, men det finns uppgifter om att en medicinklinik i Malmö erbjudit sina underläkare 22 000.

Våra löner sätter ett kvantitativt värde på vår kompetens och det ansvar vi har när vi arbetar som underläkare innan examen. Att det finns arbetsgivare som väljer att sätta det värdet på 22 000 kronor är skamligt. Vi tar livsavgörande beslut på avdelningar och akutmottagningar för en lön som i många fall ligger en bra bit under vad vi tjänat på andra arbetsplatser helt utan universitetsutbildning. Under april månad publicerade vi i SLF Student flera texter och bilder på detta temat under #aprilskämtet. För det är vad det är. Ett skämt.

Med vårens lönekampanj vill vi belysa att läkare inte badar i pengar så fort vi börjar jobba, vilket sedan länge är samhällets bild av vårt yrke. Med kampanjen vill vi också framhäva att vi faktiskt ges ett stort eget ansvar ute på klinikerna. Vi uppmärksammar medicinska problem hos patienterna, vi gör undersökningar och egna bedömningar av situationer baserat på den medicinska kompetens vi med hårt arbete skaffat oss. Vi har seniora kollegor och handledare med det yttersta ansvaret, men de baserar inte sällan sina bedömningar och beslut på den information vi ger dem. Vi är en unik kompetens och resurs i dagens sjukvård. Hur bör det premieras om inte genom en skälig lön? Vi hävdar inte att vi ska ha en lön som motsvarar det samhället tror att vi tjänar, för det verkar helt befängt, men vi förtjänar en lön som motsvarar det vi bidrar med i dagens sjukvård.

Förändringen kan inte enbart ske genom påverkan på de högre nivåerna, det finns också ett stort värde i att det ställs krav i de enskilda löneförhandlingarna. Det är verkligen ingen lätt match att ta, men du har rätt att förhandla och individuell lönesättning ska vara rutin. Det kan verka som att cheferna lutar sig mot väggen som är HR, men det är cheferna som sätter din lön och skriver ditt kontrakt. Om fallet är så att din närmsta chef inte sätter din lön ska du be om att få förhandla med den som sätter din lön, även om det kan kännas svårt att ta upp.

Som läget är nu behövs ett underläkarvikariat för att bli konkurrenskraftiga inför AT, men vi behöver betona att vår kompetens är värd att betala för.

David Josefsson
Mer från Appendix

Sveriges Läkarförbund Students fullmäktige 2021

Sveriges läkarförbund Students fullmäktigemöte för år 2021 har ägt rumt. Detta år hölls mötet i ett snötäckt Umeå mellan den 27:e till 28:e November. I Umeå uppskattades de intressanta samt viktiga diskussioner och ställningstaganden. Många viktiga frågor kring fullmäktige uppstår …

Våra bästa studietips

Arbetsliv Ny termin betyder nya kursare och nya studenter, och det är inte alltid helt lätt att komma igång med nya kurser. Därför tänkte vi dela med oss av studietips till dig som precis börjat plugga, eller kanske vill testa nya …

Vikten av återhämtning och livsnjutande

Arbetsliv Då var sommaren här. Med sommaren kommer för läkarstudenten den eviga frågan av hur man fyller dagarna med en stimulerande och lönsam syssla nu när CSN går in i sin sommardvala. Vissa lyckas väl med att hitta just denna gyllene …

Läkarassistent bör ses som en utbildningstjänst

Arbetsliv I dagsläget finns det tyvärr inga tydliga direktiv till vilka arbetsuppgifter som en läkarassistent kan och får utföra. Detta innebär att tjänsten hamnar i en gråzon med öppning för olika tolkningar av vad tjänsten som läkarassistent kan innefatta. Vi anser …

Vaccinera läkarstudenter som vårdpersonal   

Läkarutbildningen är till stor del en praktisk utbildning. Den kliniskt nära undervisningen är avgörande för läkarstudentens lärande och utveckling. Om vi inte får klämma och känna på patienter under utbildningen, hur ska vi då förväntas känna igen symtomen på sjukdom när vi är färdiga …

Sista kullen på den gamla läkarutbildningen 

Basfackligt I mer än 10 år har det pratats om en ny läkarutbildning i Sverige. Till hösten 2021 blir det äntligen verklighet. Läkarutbildningen kommer då att bli en termin längre och samtidigt bli legitimationsgivande. Det betyder att de som nu under …

Läkarexamen under pandemin – Dyster ceremoni men spännande framtid 

Arbetsliv På läkarprogrammet i Linköping är allra sista föreläsningen på läkarprogrammet en stor tillställning med hela klassen. En sista föreläsning i storsal byts ut mot 100 små skärmar på Zoom, ett glas champagne vid Universitetssjukhuset byts ut mot en tekopp hemma i lägenheten, men jag ger tusan i …

Var femte svensk läkarstudent studerar i utlandet

Idag finns ca 2300 svenska läkarstudenter i utlandet vilket motsvarar 22% av alla svenska läkarstudenter. Siffran är däremot lägre än för ett par år sedan när andelen utlandsstudenter var 31%. Hos utlandsstudenter finns stor oro kring införandet av nya BT-tjänstgöringen …

Vad gäller vid kränkande särbehandling på VFU?

Kränkande särbehandling på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) är ovanligt, men förekommer. Som student är det inte alltid lätt att veta var man ska vända sig, därför har vi frågat vår ombudsman Pelle Avelin vad som gäller om du som student utsätts …