Hoppa till innehåll

Idag, fredag 28/1, har medlemsadministrationen stängt. Hitta svar på dina frågor om medlemskapet i Läkarförbundets frågor och svar

SLF Student Utland blickar framåt mot ett nytt verksamhetsår!

Under SLF Student Utlands årsmöte i Tjeckiens huvudstad, Prag, 7-9 december 2018 valdes ny styrelse för SLF Student Utland samtidigt som en ny verksamhetsplan för 2019 röstades igenom. Nya styrelsen är supertaggad och är redo att jobba helhjärtad med våra fokusfrågor under denna verksamhetsår.
2019-års styrelse för SLF Student Utland
Lokalfackligt

SLF Student Utlands fokusfrågor för 2019 är följande:

  1. Ökad rekrytering
  2. Bevakning och påverkan av införandet av bastjänstgöring.
  3. Verka för att motverka och minska psykiskt ohälsa bland svenska utlandsstudenter.
  4. Utöka möjligheten till praktikplatser inom den svenska sjukvården för svenska utlandsstudenter.

Ökad rekrytering

Under SLF Students fullmäktigemöte den 17-18:e november 2018, beslutades att SLF Student Utlands årliga bidrag skulle höjas, som en satsning på avdelningens verksamhet samt för att öka möjligheter till en starkare rekrytering av medlemmar till förbundet. Under årets gång kommer SLF Student Utlands rekrytering & BT – ansvarige, Gustaf Kallryd, ansvara för vårt arbete kring rekrytering, Gustaf har varit aktiv inom SLF Student Utland sedan många år tillbaka, han har erfarenheten, kapaciteten samt motivationen som kommer gynna vårt rekryteringsarbete. Flera rekryteringsresor till lärosäte i Europa är redan planerade, håll utskick på våra sociala medier för att se när vi kommer till just din ort! Varje läkarstudent räknas – tillsammans för ett starkare förbund!

Bevakning och påverkan av införandet av bastjänstgöring.

November 2018 röstade riksdagen igenom regeringens förslaget om att ersätta allmäntjänstgöring(AT) med bastjänstgöring (BT) som skall införas 2020. BT träder i kraft för studenter utbildade i länder där legitimation erhålls i samband med examen. Detta innebär att majoriteten av våra medlemmar utomlands kommer behöva genomföra bastjänstgöring redan 2020 när de återvänder till Sverige. Dessutom riskerar studenter studerande i länder med krav på AT efter examen att hämna kläm i övergångs perioden, med det som anledning ser vi stor behov att en tydlig dialog bör föras med berörda myndigheter och departement.

Verka för att motverka och minska psykiskt ohälsa bland svenska utlandsstudenter.

Under föregående år påbörjades kartläggning av psykiskt ohälsa bland läkarstudenter vid utländska lärosäten, ett arbete som tas i år över vår Emelie Havasi & Jakob Nikkhah. Under årets gång ska kartläggningen slutföras samt information och resultat spridas.

Utöka möjligheten till praktikplatser inom den svenska sjukvården för svenska utlandsstudenter.

Frågan gällande praktikplatser för utlandsstudenter har varit en viktig fråga sedan flera år tillbaka. Praktikplatser underlättar och förenklar ingången till den svenska sjukvården för studenter med läkarexamen från utlandet. Under årets gång ska landsting & praktikansvariga, Paricia Hooshman & Paula Sund verka för fler sommarpraktikplatser för våra medlemmar

Huseyin Admis
Mer från Appendix

Sveriges Läkarförbund Students fullmäktige 2021

Sveriges läkarförbund Students fullmäktigemöte för år 2021 har ägt rumt. Detta år hölls mötet i ett snötäckt Umeå mellan den 27:e till 28:e November. I Umeå uppskattades de intressanta samt viktiga diskussioner och ställningstaganden. Många viktiga frågor kring fullmäktige uppstår …

Våra bästa studietips

Arbetsliv Ny termin betyder nya kursare och nya studenter, och det är inte alltid helt lätt att komma igång med nya kurser. Därför tänkte vi dela med oss av studietips till dig som precis börjat plugga, eller kanske vill testa nya …

Vikten av återhämtning och livsnjutande

Arbetsliv Då var sommaren här. Med sommaren kommer för läkarstudenten den eviga frågan av hur man fyller dagarna med en stimulerande och lönsam syssla nu när CSN går in i sin sommardvala. Vissa lyckas väl med att hitta just denna gyllene …

Läkarassistent bör ses som en utbildningstjänst

Arbetsliv I dagsläget finns det tyvärr inga tydliga direktiv till vilka arbetsuppgifter som en läkarassistent kan och får utföra. Detta innebär att tjänsten hamnar i en gråzon med öppning för olika tolkningar av vad tjänsten som läkarassistent kan innefatta. Vi anser …

Vaccinera läkarstudenter som vårdpersonal   

Läkarutbildningen är till stor del en praktisk utbildning. Den kliniskt nära undervisningen är avgörande för läkarstudentens lärande och utveckling. Om vi inte får klämma och känna på patienter under utbildningen, hur ska vi då förväntas känna igen symtomen på sjukdom när vi är färdiga …

Sista kullen på den gamla läkarutbildningen 

Basfackligt I mer än 10 år har det pratats om en ny läkarutbildning i Sverige. Till hösten 2021 blir det äntligen verklighet. Läkarutbildningen kommer då att bli en termin längre och samtidigt bli legitimationsgivande. Det betyder att de som nu under …

Läkarexamen under pandemin – Dyster ceremoni men spännande framtid 

Arbetsliv På läkarprogrammet i Linköping är allra sista föreläsningen på läkarprogrammet en stor tillställning med hela klassen. En sista föreläsning i storsal byts ut mot 100 små skärmar på Zoom, ett glas champagne vid Universitetssjukhuset byts ut mot en tekopp hemma i lägenheten, men jag ger tusan i …

Var femte svensk läkarstudent studerar i utlandet

Idag finns ca 2300 svenska läkarstudenter i utlandet vilket motsvarar 22% av alla svenska läkarstudenter. Siffran är däremot lägre än för ett par år sedan när andelen utlandsstudenter var 31%. Hos utlandsstudenter finns stor oro kring införandet av nya BT-tjänstgöringen …

Vad gäller vid kränkande särbehandling på VFU?

Kränkande särbehandling på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) är ovanligt, men förekommer. Som student är det inte alltid lätt att veta var man ska vända sig, därför har vi frågat vår ombudsman Pelle Avelin vad som gäller om du som student utsätts …