Hoppa till innehåll

Idag, fredag 28/1, har medlemsadministrationen stängt. Hitta svar på dina frågor om medlemskapet i Läkarförbundets frågor och svar

SLF Student Utlands omställning under Covid-19 

Runt om i Europa finns just nu många  svenska läkarstudenter som måste förhålla sig till de olika reglerna i respektive länder på till följd av Covid-19. Sveriges läkarförbund Student Utland och dess lokalorter har under rådande omständigheter behövt initiera samarbeten med  både Svenska myndigheter och hjälporganisationer på studieorterna. I denna artikel görs en djupdykning till rådande läge i Gdansk. 
Lokalfackligt

På Medical University of Gdansk i Polen har den lokala styrelsen, genom dess mediaansvariga, valt att lägga fokus på att nå ut till studenterna via sociala medier.  Det märktes tidigt att informationen från skolledningen inte riktigt nådde alla studenterna och att många svenska läkarstudenter inte förstod vad som hände.

Polen stängde tidigt ner stora delar av samhället och Universiteten under obestämd tid. Detta väckte många frågetecken hos studenterna. Plötsligt var det viktigare än någonsin att hålla sig uppdaterad och sammanställa allt nytt från universiteten för studenterna, något som tog mycket energi och tid från studier, men som varit väldigt uppskattat av studenterna.

Samtidigt som universitetssjukhusen har fullt upp med att hantera pandemin har universiteten fokuserat på att lista ut hur man ska hantera studenterna på sista terminen, har styrelsen i Gdansk behövt stötta resterande studenter som känner sig bortprioriterade under rådande pandemi.

Styrelsen har även under denna period ökat kontakt med några från skolledningen och studentrepresentanterna lokalt. Detta för att kunna vara delaktiga och snabbt få information om mindre beslut som tas men som påverkar studenterna. De viktigare och mer officiella besluten som tas samt information från Rektor, Pro-Rector och Dean mailas ut till studenterna via universitetet regelbundet

Huvudplattformen att nå ut till studenterna under denna tid har varit via Instagram. Det är också via Instagram som studenterna i Gdansk har kontaktat den lokala styrelsen med frågor och funderingar. Den lokala styrelsen har då sammanställt de mest återkommande frågorna och gjort specifika inlägg och stories om dessa på plattformen.

För att kunna vägleda studenterna och besvara på deras frågor har behovet av  regelbunden kontakt med Sveriges ambassad i Warszawa varit nödvändigt.,. Det är via kontakt med den svenska ambassaden som lokalorten har kunnat uppdatera snabbt ny information från bl.a. det polska inrikesministeriet, svenska utrikesdepartementet samt kunnat  besvarat på frågor som berör uppgifter från båda myndigheter.

Då universiteten övergått distansstudier innan gränserna i Polen stängdes, uppkom behovet av kartläggningen kring antal studenter som finns kvar i Polen respektive de som kunnat resa hem på egen hand.  Detta för att ihop med svenska ambassaden i Warszawa kunna anordna evakueringsflyg för bla de svenska studenter som vill resa hem under rådande undervisningsformer, samtidigt som gränserna är stängda.

Trots stora omställningar i hur de lokala styrelserna och SLF Student Utland har behövt arbeta, har responsen av omställningen, det nya samarbetet med olika myndigheter samt samarbetet med skolledningen fått mycket positiv respons lokalt och centralt från studenter från diverse olika studieorterna runt om i Europa.

Aida Mikaeili
Ordförande, Sveriges Läkarförbund Student Utland

Kani Nozhatzade
Mediaansvarig, Sveriges läkarförbund Student Utland – Gdansk

Aida Mikaeili
Ordförande SLF Student Utland
Kani Asri
Mediaansvarig, Sveriges läkarförbund Student Utland - Gdansk
Mer från Appendix

Sveriges Läkarförbund Students fullmäktige 2021

Sveriges läkarförbund Students fullmäktigemöte för år 2021 har ägt rumt. Detta år hölls mötet i ett snötäckt Umeå mellan den 27:e till 28:e November. I Umeå uppskattades de intressanta samt viktiga diskussioner och ställningstaganden. Många viktiga frågor kring fullmäktige uppstår …

Våra bästa studietips

Arbetsliv Ny termin betyder nya kursare och nya studenter, och det är inte alltid helt lätt att komma igång med nya kurser. Därför tänkte vi dela med oss av studietips till dig som precis börjat plugga, eller kanske vill testa nya …

Vikten av återhämtning och livsnjutande

Arbetsliv Då var sommaren här. Med sommaren kommer för läkarstudenten den eviga frågan av hur man fyller dagarna med en stimulerande och lönsam syssla nu när CSN går in i sin sommardvala. Vissa lyckas väl med att hitta just denna gyllene …

Läkarassistent bör ses som en utbildningstjänst

Arbetsliv I dagsläget finns det tyvärr inga tydliga direktiv till vilka arbetsuppgifter som en läkarassistent kan och får utföra. Detta innebär att tjänsten hamnar i en gråzon med öppning för olika tolkningar av vad tjänsten som läkarassistent kan innefatta. Vi anser …

Vaccinera läkarstudenter som vårdpersonal   

Läkarutbildningen är till stor del en praktisk utbildning. Den kliniskt nära undervisningen är avgörande för läkarstudentens lärande och utveckling. Om vi inte får klämma och känna på patienter under utbildningen, hur ska vi då förväntas känna igen symtomen på sjukdom när vi är färdiga …

Sista kullen på den gamla läkarutbildningen 

Basfackligt I mer än 10 år har det pratats om en ny läkarutbildning i Sverige. Till hösten 2021 blir det äntligen verklighet. Läkarutbildningen kommer då att bli en termin längre och samtidigt bli legitimationsgivande. Det betyder att de som nu under …

Läkarexamen under pandemin – Dyster ceremoni men spännande framtid 

Arbetsliv På läkarprogrammet i Linköping är allra sista föreläsningen på läkarprogrammet en stor tillställning med hela klassen. En sista föreläsning i storsal byts ut mot 100 små skärmar på Zoom, ett glas champagne vid Universitetssjukhuset byts ut mot en tekopp hemma i lägenheten, men jag ger tusan i …

Var femte svensk läkarstudent studerar i utlandet

Idag finns ca 2300 svenska läkarstudenter i utlandet vilket motsvarar 22% av alla svenska läkarstudenter. Siffran är däremot lägre än för ett par år sedan när andelen utlandsstudenter var 31%. Hos utlandsstudenter finns stor oro kring införandet av nya BT-tjänstgöringen …

Vad gäller vid kränkande särbehandling på VFU?

Kränkande särbehandling på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) är ovanligt, men förekommer. Som student är det inte alltid lätt att veta var man ska vända sig, därför har vi frågat vår ombudsman Pelle Avelin vad som gäller om du som student utsätts …