På Medical University of Gdansk i Polen har den lokala styrelsen, genom dess mediaansvariga, valt att lägga fokus på att nå ut till studenterna via sociala medier.  Det märktes tidigt att informationen från skolledningen inte riktigt nådde alla studenterna och att många svenska läkarstudenter inte förstod vad som hände.

Polen stängde tidigt ner stora delar av samhället och Universiteten under obestämd tid. Detta väckte många frågetecken hos studenterna. Plötsligt var det viktigare än någonsin att hålla sig uppdaterad och sammanställa allt nytt från universiteten för studenterna, något som tog mycket energi och tid från studier, men som varit väldigt uppskattat av studenterna.

Samtidigt som universitetssjukhusen har fullt upp med att hantera pandemin har universiteten fokuserat på att lista ut hur man ska hantera studenterna på sista terminen, har styrelsen i Gdansk behövt stötta resterande studenter som känner sig bortprioriterade under rådande pandemi.

Styrelsen har även under denna period ökat kontakt med några från skolledningen och studentrepresentanterna lokalt. Detta för att kunna vara delaktiga och snabbt få information om mindre beslut som tas men som påverkar studenterna. De viktigare och mer officiella besluten som tas samt information från Rektor, Pro-Rector och Dean mailas ut till studenterna via universitetet regelbundet

Huvudplattformen att nå ut till studenterna under denna tid har varit via Instagram. Det är också via Instagram som studenterna i Gdansk har kontaktat den lokala styrelsen med frågor och funderingar. Den lokala styrelsen har då sammanställt de mest återkommande frågorna och gjort specifika inlägg och stories om dessa på plattformen.

För att kunna vägleda studenterna och besvara på deras frågor har behovet av  regelbunden kontakt med Sveriges ambassad i Warszawa varit nödvändigt.,. Det är via kontakt med den svenska ambassaden som lokalorten har kunnat uppdatera snabbt ny information från bl.a. det polska inrikesministeriet, svenska utrikesdepartementet samt kunnat  besvarat på frågor som berör uppgifter från båda myndigheter.

Då universiteten övergått distansstudier innan gränserna i Polen stängdes, uppkom behovet av kartläggningen kring antal studenter som finns kvar i Polen respektive de som kunnat resa hem på egen hand.  Detta för att ihop med svenska ambassaden i Warszawa kunna anordna evakueringsflyg för bla de svenska studenter som vill resa hem under rådande undervisningsformer, samtidigt som gränserna är stängda.

Trots stora omställningar i hur de lokala styrelserna och SLF Student Utland har behövt arbeta, har responsen av omställningen, det nya samarbetet med olika myndigheter samt samarbetet med skolledningen fått mycket positiv respons lokalt och centralt från studenter från diverse olika studieorterna runt om i Europa.

Aida Mikaeili
Ordförande, Sveriges Läkarförbund Student Utland

Kani Nozhatzade
Mediaansvarig, Sveriges läkarförbund Student Utland – Gdansk

Aida Mikaeili
Ordförande SLF Student Utland
Kani Asri
Mediaansvarig, Sveriges läkarförbund Student Utland - Gdansk
Mer från Appendix
Arbetsliv

Sommarjobbande Läkarstudenter

Ny artikelserie - Många läkarstudenter väljer att jobba inom vården under sommaren. Arbetsuppgifterna varierar mycket mellan olika kliniker, sjukhus och regioner men beror också på hur långt kommen i utbildningen studenten är. Appendix har samlat in berättelser från 18 läkarstudenter från olika lärosäten och terminer från deras sommarjobb 2020. Under augusti kommer dessa att publiceras löpande varje onsdag. Först ut idag är studenterna som är i början av utbildningen och haft titlar som vårdbiträde och receptionist.