Hoppa till innehåll

Sommarjobbande Läkarstudenter

Ny artikelserie - Många läkarstudenter väljer att jobba inom vården under sommaren. Arbetsuppgifterna varierar mycket mellan olika kliniker, sjukhus och regioner men beror också på hur långt kommen i utbildningen studenten är. Appendix har samlat in berättelser från 18 läkarstudenter från olika lärosäten och terminer från deras sommarjobb 2020. Under augusti kommer dessa att publiceras löpande varje onsdag. Först ut idag är studenterna som är i början av utbildningen och haft titlar som vårdbiträde och receptionist.
Från vänster: Ismael Halawa, Cevin Church, Moa Nilsson
Arbetsliv

Ismael Halawa, 20 år, termin 1 Umeå universitet  

Sommarjobb: Sjukvårdsbiträde vid Geriatrik- samt Infektionsavdelningen på Gävle Sjukhus.

Mina arbetsuppgifter går egentligen ut på att vara undersköterska men med sämre lön (så som min chef uttrycker det). Morgonpassen börjar 6:45 och det första vi gör är att ta rapport från nattpersonalen (sjuksköterskor och undersköterskor) från respektive vårdlag. Sedan samlas vi kring tavlan där sjuksköterskorna sammanfattar varje patient på avdelningen. Efter detta är klockan ca 8:00 och jag samlas åter med min sjuksköterska och tar en mer detaljerad rapport och läser i journalen om våra patienter. Vårdlagen har ca 4-6 patienter och i varje vårdlag jobbar en undersköterska (sjukvårdsbiträde i mitt fall) och en sjuksköterska.
Sedan går jag runt till mina patienter och tar vitalparametrar (blodtryck, saturation osv) enligt ett schema och journalför allting. Jag delar ut mediciner, sätter på/justerar syrgas, kopplar på telemetri, följer med sjuka patienter till röntgen osv. Jag tar även blodsocker, EKG, bladderscan och sätter kateter.
Sedan är det också en hel del omvårdnad såsom toalettbesök, sängbäddning och matning men även mycket socialt arbete genom att prata med patienter om besvär eller egentligen vad som helst. Vi jobbar tätt ihop i varje vårdlag men vi hjälper även andra patienter på avdelningen i mån av tid. Ibland får jag också hänga med läkarna på rond eller konsultationer vilket jag tycker är extra roligt. Dagen avslutas 15:00 med en rapport till kvällspersonalen som jobbar 13:00-21:30.

Hur fick du jobbet? 
Jobbet fick jag genom min pappa som är läkare på sjukhuset.

Kommer du ha nytta av dina erfarenheter från sommarjobbet i framtida yrkesliv och studier? 
Jag tycker detta jobb har varit extremt lärorikt för mig, jag får lära mig om sjukdomar, mediciner, behandlingar osv, vilket är helt nytt för mig som inte jobbat inom vården tidigare. Jobbet för även med sig tunga stunder, jag fick i början av jobbet vara med om ett hjärtstopp med min utskrivna patient när vi promenerade mot hans bil och han plötsligt föll ned. Jag var helt ensam och fick göra HLR medan jag ropade efter hjälp tills vår personal och narkosläkarna anlände. Eftersom jag jobbar på en Covid-avdelning så dör extra många och ibland får jag gå och hålla handen när vi stänger av opti-flow maskinerna på våra sjukaste Covid-patienter.
Jag tycker verkligen om det här jobbet, det är ett väldigt omväxlande och givande arbete och kan varmt rekommendera yngre läkarstudenter att arbete som sjukvårdsbiträden!

Lön: 118.49kr plus semesterersättning och OB(timlön). I månaden brukar det bli 20-25,000kr.


Cevin Church, termin 3, Karolinska Institutet 

Sommarjobb: Mentalskötare, Nacka närsjukhus, på en allmänpsykiatrisk sluten avdelning.

Dagen brukar börja med blodprovstagning och kontroller av vitalparametrar hos patienterna. Därefter rond med läkare och paramedicinare samt omvårdnadspersonalen. Jag deltar på flera läkarsamtal som stöd till patienten och för att sedan rapportera vidare viktiga beslut som fattats under samtalet. Många patienter är i behov av stöttande samtal, vilket sker när som helst på dygnet. Utöver detta omhändertas tvångsvårdade patienter, vilka kan ordineras olika tvångsåtgärder som utförs av mentalskötare, däribland fastspänning av patienter som skadar sig själv eller andra.

Hur fick du jobbet? 
Jag har under cirka 1 års tid haft ett studieuppehåll och jobbade då på samma arbetsplats, vilket gjorde att jag snabbt blev erbjuden sommarjobb.

Kommer du ha nytta av dina erfarenheter från sommarjobbet i framtida yrkesliv och studier? 
Jag kommer definitivt ha nytta av mina erfarenheter från sommarjobbet. Att prata med patienter är en mycket viktig aspekt i läkaryrket, och det har jag fått öva på varje dag, och har sett en enorm utveckling. Eftersom många i personalen jobbat inom psykiatrin en längre tid, har de tappat mycket somatisk kunskap, då har jag kunnat vägleda dem i det. Det har också uppstått flera akuta somatiska tillstånd, bland annat vid självmordsförsök på avdelningen, hos äldre multisjuka patienter och även läkemedelsorsakat malignt neuroleptikasyndrom.

Arbetstider: Dagpass 7.30-16.00. Kvällspass 12.30-21.00. Nattpass 20.30-8.00.
Lön: 23.700kr (månadslön)


Anonym, termin 3 Umeå universitet

Sommarjobb: Rättsmedicinsk assistent, rättsmedicin i Umeå.

Som rättsmedicinsk assistent är man med vid obduktionerna och är den som öppnar upp kroppen och tar ut organ som rättsläkaren ska gå igenom. När alla organ är undersökta läggs de tillbaka i kroppen igen och kroppen sys ihop.

Hur fick du jobbet?  
Jag kontaktade rättsmedicinalverket i Umeå och frågade om det fanns möjlighet att sommarjobba hos dem.

Kommer du att ha nytta av dina erfarenheter från sommarjobbet i framtida yrkesliv och studier? 
Absolut! Att få se organ och deras topografi och anatomi i verkligheten flera gånger ger en bild som man aldrig kan få via textböcker. Man får även möjlighet att se sjukliga förändringar på organ, vilket är väldigt intressant att se.

Arbetstider: Obduktionerna tar oftast en förmiddag, vilket gör att jag jobbar oftast 7-13
Lön: 155 kr/h


Elsa Jönsson, termin 2 Umeå universitet 

Sommarjobb: Receptionist, Överkalix hälsocentral
I sommar har jag haft möjligheten att få jobba som receptionist på Överkalix Hälsocentral. Detta har gett mig en inblick i primärvården och en överblick över hur de olika yrkeskategorier jobbar samt vilka patienter som besöker en hälsocentral.
Då det varit lugnt i kassan har jag även haft turen att få gå med undersköterskor, sköterskor och läkare för att få en inblick i deras vardag!
En vanlig dag så öppnar jag kassan, kollar igenom besökslistan för att se om det är några speciella avgifter under dagen. Sen registrerar jag patienter, bokar akut inkomna patienter, av- och ombokar. Patienter som kommer via kassan för akuttid tar jag personuppgifter och sökorsak av för att sedan vidareförmedla till sköterska.
Sedan sköter jag sortering av ut och ingående post.
Pga den rådande pandemin har jag även haft i uppgift att sprita väntrummet under dagen.
Vid dagens slut stänger jag kassan, räknar kassan och bokför kassarapporten.

Hur fick du jobbet? 
Jobbet fick jag genom kontakter på hälsocentralen.

Kommer du att ha nytta av dina erfarenheter från sommarjobbet i framtida yrkesliv och studier?
Det kanske inte låter som det roligaste eller häftigaste sommarjobbet och jag kan till viss del hålla med men jag känner en enorm tacksamhet att jag såhär tidigt i utbildningen fått möjligheten att få denna erfarenhet och är helt säker på att det kommer gynna mig i min yrkesroll i framtiden. Dessutom ger det studiemotivation då man känner att man vill komma högre upp och få ta mer ansvar.

Arbetstider: 07:30-16:00 men 30 min lunch.
Lön: ca 130kr/h


Anonym, termin 2 Karolinska Institutet 

Sommarjobb: Vårdbiträde, Sotenäs Kommun

Omsorg av de boende, ge måltider, ta hand om tvätten och städning. Ganska slitsamt, men ändå trevligt. Är på en tyngre avdelning.

Hur fick du jobbet? 
Mailade enhetschefer i kommunen runt den 15 juni 2020! Skickade varken med CV, bild eller referenser. Fick 10 unika erbjudanden om arbete som vårdbiträde inom loppet av 3 dagar och jag kunde börja när jag ville.
Jag har arbetat på den specifika avdelningen sommaren 2015 med.

Kommer du att ha nytta av dina erfarenheter från sommarjobbet i framtida yrkesliv och studier?
Absolut! Framförallt omsorgsarbete, teamets betydelse och tålamod.

Arbetstider: Drygt 80%. Allt från 07.00-14, till 07.00-20.00 eller 16.00-20.00. Arbetar 4 veckor.
Lön:  150 kr/h (utgick ifrån SLF student och råd från enhetschefer på andra kommuner). Önskade 160 kr/h, men möttes på 150. De erbjöd först 135 kr/h, vilket jag ej gick med på.


Moa Nilsson, termin 1 Linköpings universitet

Sommarjobb: Skötare på Linköpings kommuns socialpsykiatri.

Jag jobbar nu på ett gruppboende för unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser.
En vanlig dag brukar bestå av dela mediciner till boenden på morgon och kvällen. Under dagarna utför jag insatser som syftar till att stötta de boende i sin vardag för att de i framtiden förhoppningsvis ska kunna leva självständigt. Dessa insatser kan innefatta matstöd, städstöd, påminnelser om träning, medicin, promenader osv. Jag stöttar och motiverar de boende så att de ska klara sina vardagliga rutiner och sysslor. Jag finns också där och lyssnar när de har ångest och får hjälpa till vid självskador. En vanlig dag på mitt boende handlar om att stötta, motivera och uppmuntra klienterna.

Hur fick du jobbet? 
Jag fick detta jobb genom att prata med en utställare inom psykiatrin på ett jobb-event som hölls på Linköpings Universitet. Där fick jag ett nummer till en gruppchef på ett boende som jag ringde och presenterade mig för. Jag blev därefter kallad till intervju och blev anställd av Linköpings kommun.

Kommer du att ha nytta av dina erfarenheter från sommarjobbet i framtida yrkesliv och studier? 
Jag kommer absolut ha nytta av dessa erfarenheter i mitt framtida yrkesliv! Det är väldigt roligt att få börja arbeta i vården redan efter termin ett, eftersom vi än så länge bara har läst teori. Jag får träffa olika människor mer varierande diagnoser och får ta del av många olika livsberättelser. Jag lär mig väldigt mycket om kommunikation samt bemötande och kommer att ta med mig det framöver.

Arbetstider: Mina arbetstider varierar mycket, allt ifrån dagspass, kvällspass samt sovande jourpass. Jourpassen är 26 h långa och oftast får man sova ett par timmar allafall.
Lön: Jag får 113 kr i timmen exklusive semesterersättning. Nästa sommar när jag får gå som undersköterska ökar dock timpenningen ganska mycket.

Fredrik Gustafsson
Mer från Appendix

Sveriges Läkarförbund Students fullmäktige 2021

Sveriges läkarförbund Students fullmäktigemöte för år 2021 har ägt rumt. Detta år hölls mötet i ett snötäckt Umeå mellan den 27:e till 28:e November. I Umeå uppskattades de intressanta samt viktiga diskussioner och ställningstaganden. Många viktiga frågor kring fullmäktige uppstår …

Våra bästa studietips

Arbetsliv Ny termin betyder nya kursare och nya studenter, och det är inte alltid helt lätt att komma igång med nya kurser. Därför tänkte vi dela med oss av studietips till dig som precis börjat plugga, eller kanske vill testa nya …

Vikten av återhämtning och livsnjutande

Arbetsliv Då var sommaren här. Med sommaren kommer för läkarstudenten den eviga frågan av hur man fyller dagarna med en stimulerande och lönsam syssla nu när CSN går in i sin sommardvala. Vissa lyckas väl med att hitta just denna gyllene …

Läkarassistent bör ses som en utbildningstjänst

Arbetsliv I dagsläget finns det tyvärr inga tydliga direktiv till vilka arbetsuppgifter som en läkarassistent kan och får utföra. Detta innebär att tjänsten hamnar i en gråzon med öppning för olika tolkningar av vad tjänsten som läkarassistent kan innefatta. Vi anser …

Vaccinera läkarstudenter som vårdpersonal   

Läkarutbildningen är till stor del en praktisk utbildning. Den kliniskt nära undervisningen är avgörande för läkarstudentens lärande och utveckling. Om vi inte får klämma och känna på patienter under utbildningen, hur ska vi då förväntas känna igen symtomen på sjukdom när vi är färdiga …

Sista kullen på den gamla läkarutbildningen 

Basfackligt I mer än 10 år har det pratats om en ny läkarutbildning i Sverige. Till hösten 2021 blir det äntligen verklighet. Läkarutbildningen kommer då att bli en termin längre och samtidigt bli legitimationsgivande. Det betyder att de som nu under …

Läkarexamen under pandemin – Dyster ceremoni men spännande framtid 

Arbetsliv På läkarprogrammet i Linköping är allra sista föreläsningen på läkarprogrammet en stor tillställning med hela klassen. En sista föreläsning i storsal byts ut mot 100 små skärmar på Zoom, ett glas champagne vid Universitetssjukhuset byts ut mot en tekopp hemma i lägenheten, men jag ger tusan i …

Var femte svensk läkarstudent studerar i utlandet

Idag finns ca 2300 svenska läkarstudenter i utlandet vilket motsvarar 22% av alla svenska läkarstudenter. Siffran är däremot lägre än för ett par år sedan när andelen utlandsstudenter var 31%. Hos utlandsstudenter finns stor oro kring införandet av nya BT-tjänstgöringen …

Vad gäller vid kränkande särbehandling på VFU?

Kränkande särbehandling på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) är ovanligt, men förekommer. Som student är det inte alltid lätt att veta var man ska vända sig, därför har vi frågat vår ombudsman Pelle Avelin vad som gäller om du som student utsätts …