Läkarstudenter sätts i beredskap och mer än tusen läkarstudenter och nyutexaminerade läkare planerar att i sommar gå ut och arbeta i vården för att avlasta den tuffa situationen i vården som covid-19 orsakar. Nu går Sveriges läkarstudenter samman i en text till Läkartidningen. 

– Det är en självklarhet att läkarstudenter ska följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer, men i dagsläget är det svårt att ta igen missade moment, speciellt på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det finns en stor risk för att läkarstudenter inte blir godkända på sin kurs eller termin på grund av situationen med covid-19. Studenterna blir då inte behöriga att utföra sommarens arbete i vården. Därför är det viktigt att läkarstudenter får goda förutsättningar att ta igen eventuella missade moment, skriver studenterna.

Läkarförbundet bevakar covid-19
Håll dig uppdaterad

Läkarförbundet följer situationen som förändras snabbt. Håll dig uppdaterad på lakarforbundet.se om vad som gäller för dig!

Sveriges läkarstudenter föreslår att

  • universiteten snarast tillhandahåller en plan så att samtliga läkarstudenter i Sverige kan ta ikapp missade obligatoriska moment och avsluta nuvarande termin i enlighet med ordinarie tidsplan
  • universiteten tillhandahåller/arbetar för att tillhandahålla alternativa undervisningsformer så att läkarstudenterna fortsatt är CSN-berättigade
  • fokus läggs på vad studenten behöver visa för att bli godkänd på VFU i stället för antalet dagar.

Läs hela texten i Läkartidningen

Författare till uttalandet: Sveriges läkarförbund Students förbundsstyrelse, Sveriges läkarförbund Student Örebro, Sveriges läkarförbund Student Stockholm, Sveriges läkarförbund Student Uppsala, Sveriges läkarförbund Student Linköping, Sveriges läkarförbund Student Lund, Sveriges läkarförbund Student Göteborg, Sveriges Läkarförbund Student Umeå, Läkarsektionen, Karolinska institutet, Medicinska utbildningsrådet, Lunds universitet, Medicinska studierådet, Uppsala universitet, Medicinska utbildningsrådet, Örebro universitet, Läkarprogrammets studieråd, Umeå universitet; genom Niki Shams, ordförande, förbundsstyrelsen, Sveriges läkarförbund student

Inte medlem ännu? Bli medlem i Sveriges läkarförbund Student idag! Vi bevakar dina intressen.

Mer från Appendix