För 250kr om året får du som medlem i Sveriges Läkarförbund Student ta del av förbundets viktiga påverkansarbete och bidrar till ett medlemsantal som gör att SLF Student kan påverka läkarstudenters viktiga frågor. I debatten kring dessa viktiga frågor är det ibland svårt att komma ihåg alla andra förmåner som du som medlem kan ta del av. Därför tas mer okända, men minst lika förmånliga, förmåner upp i den här artikeln.

Börjar CSN ta slut? Du som passerat gränsen för 6 år med studiemedel från CSN kan söka Läkarförbundets understödsfond. Fonden ger ekonomiskt stöd för att medlemmar ska kunna slutföra sin läkarutbildning.

Fick du inte rätt till löneförhandling? Har du svårt att veta vilka krav du enligt lagen kan ställa på din arbetsgivare? På Läkarförbundets kansli kan alla medlemmar få medlemsrådgivning. Där ingår juridisk hjälp av utbildade jurister. Den förmånen är en bra trygghet i vardagen inom arbetslivet när du exempelvis undrar över föräldraledighet eller löneförhandling. Rådgivningen kan utöver detta bli helt ovärderlig om du någon gång hamnar i svårlösta problem med arbetsgivaren eller på arbetsplatsen.

Tycker du att 1791kr är lite väl dyrt för Läkartidningen? Som medlem i SLF Student kostar en årsprenumeration på Läkartidningen endast 150kr. På så sätt kan du, trots CSN, fortsätta att hålla dig uppdaterad kring Läkarförbundets påverkan inom sjukvårdsdebatten och ny medicinsk forskning.

Förutom medlemsrådgivning, understödsfond och läkartidningen har du som medlem även möjlighet att hyra fastighet i Barcelona, Druved, Marbella, Skanör och Gran Canaria, samt få rabatt på Adlibris och Folksam försäkring.

Till sist vill jag poängtera att den viktigaste medlemsförmånen för mig är att fackförbundet kritisk granskar arbetsgivaren och gör studenters röst hörda i viktiga frågor som underläkarlöner, AT-platsbristen, läkarutbildningen, arbetsmiljö och studenters rättigheter. För vem gör studenters röst hörd gentemot arbetsgivaren och politiker, om inte fackförbundet? Vem kritiskt granskar så att arbetsgivaren lyssnar på arbetstagande läkarstudenter, om inte SLF Student?

Med det sagt ska du som medlem i SLF Student veta om understödsfonden, medlemsrådgivningen, läkartidningen och allt annat som finns till för just dig. Bästa medlem, ta vara på dina förmåner!

Dina medlemsförmåner i korthet
  • Understödsfond
  • Medlemsrådgivning
  • Rabatt på Läkartidningen
  • Hyra fastigheter
  • Billigare försäkring
  • Rabatt på Adlibris
  • Möjlighet att påverka!
account_circle
Klara Westman
Mer från Appendix