Della Egfors, termin 9 Örebro universitet
Sommarjobb: Underläkare på BUP Örebro (barn- och ungdomspsykiatrin, öppenvården).

Under en vanlig dag träffar jag 3-4 patienter, ofta är något av besöken en telefonuppföljning. Patienterna är upp till 18 år och de flesta besök gäller insättning eller uppföljning av ADHD-medicin, medicinsk behandling av depression och bedömning av suicidrisk, sömnstörningar och behandling av dessa.

Hur fick du jobbet? 
Jag var intresserad av sommarjobb inom psykiatrin och skickade ett mejl till enhetschefen som sedan slussade mig vidare. De undrade vilken del av psykiatrin jag var mest intresserad av och uppmuntrade mig att välja just den inriktningen, och då blev det barn och ungdom.

Kommer du att ha nytta av dina erfarenheter från sommarjobbet i framtida yrkesliv och studier?
Jag trivs jättebra! Man lär sig otroligt mycket på bara några veckor. Det är ju speciellt med första ul-viket men jag tycker också att jag är på en arbetsplats med högt i tak, öppet klimat och tid för handledning.
Jag känner att jag kommer ha stor nytta av mitt sommarjobb i framtiden eftersom jag träffar på många patienter med liknande diagnoser men med helt olika förutsättningar och behandlingar, och det är roligt med en varierande patientgrupp. Man pratar också mycket med föräldrarna och får ta del av både med- och motgångar.

Arbetstider: 08-16.45 måndag till fredag
Lön: 26000 kr


Erik Berg, Termin 10  Linköpings universitet 
Sommarjobb: Underläkare på rehabiliteringsmedicinska avdelningen i Sandviken.

Rehab är en teambaserad arbetsplats där jag har mycket kontakt med arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och psykologer för att tillsammans ge så bra rehab som möjligt. Några av mina uppgifter är att skriva in och ut patienter, sitta i rehabiliteringsmöten med patient och anhöriga, ta hand om medicinska problem som dyker upp på avdelningen, kontakta konsulter, ordinera läkemedel, skriva remisser och intyg mm. Det ingår mycket patientkontakt och ett holistiskt synsätt behövs, vilket faller mig i smaken.  Dagarna erbjuder varierande uppgifter, och de äldre kollegorna ger mig mycket ansvar och god handledning.

Hur fick du jobbet? 
Jobbet fick jag genom att ringa runt

Kommer du att ha nytta av dina erfarenheter från sommarjobbet i framtida yrkesliv och studier? 
Jag har hittills fått mycket goda erfarenheter inför fortsatt UL och AT.

Arbetstider: 8-16.30 med flexmöjlighet, måndag till fredag.
Lön: 31500kr

Fredrik Gustafsson
Mer från Appendix
Arbetsliv

Vikten av återhämtning och livsnjutande

Då var sommaren här. Med sommaren kommer för läkarstudenten den eviga frågan av hur man fyller dagarna med en stimulerande och lönsam syssla nu när CSN går in i sin sommardvala. Vissa lyckas väl med att hitta just denna gyllene kombination, medan andra väljer att kompromissa och väljer något av det ena. I samband med detta är det lätt att gå direkt från den hektiska vardag som läkarstudent till den av en arbetande medborgare utan minsta åtanke för ens egen återhämtning. Återhämtning som både forngrekiska filosofer till dagens ledande stressforskare anser vara centralt i livet.
Arbetsliv

Läkarassistent bör ses som en utbildningstjänst

I dagsläget finns det tyvärr inga tydliga direktiv till vilka arbetsuppgifter som en läkarassistent kan och får utföra. Detta innebär att tjänsten hamnar i en gråzon med öppning för olika tolkningar av vad tjänsten som läkarassistent kan innefatta. Vi anser att det finns en stor potential hos tjänsten som läkarassistent, att den har förutsättningar att bidra mycket till en blivande läkares utveckling. Dessutom har verksamheterna en möjlighet att gynnas av denna tjänst. Tjänsten har alltså många fördelar för båda parter, tyvärr utnyttjas den inte sällan till att täcka arbetsuppgifter som endast är relevanta för undersköterskor och sjuksköterskor.
Arbetsliv

Läkarexamen under pandemin – Dyster ceremoni men spännande framtid 

På läkarprogrammet i Linköping är allra sista föreläsningen på läkarprogrammet en stor tillställning med hela klassen. En sista föreläsning i storsal byts ut mot 100 små skärmar på Zoom, ett glas champagne vid Universitetssjukhuset byts ut mot en tekopp hemma i lägenheten, men jag ger tusan i att byta ut den röda långklänningen. Min röda långklänning lyser upp min lägenhet i ett tappert försök att inte låta covid-19 ta allt från mig och min läkarexamen.