Della Egfors, termin 9 Örebro universitet
Sommarjobb: Underläkare på BUP Örebro (barn- och ungdomspsykiatrin, öppenvården).

Under en vanlig dag träffar jag 3-4 patienter, ofta är något av besöken en telefonuppföljning. Patienterna är upp till 18 år och de flesta besök gäller insättning eller uppföljning av ADHD-medicin, medicinsk behandling av depression och bedömning av suicidrisk, sömnstörningar och behandling av dessa.

Hur fick du jobbet? 
Jag var intresserad av sommarjobb inom psykiatrin och skickade ett mejl till enhetschefen som sedan slussade mig vidare. De undrade vilken del av psykiatrin jag var mest intresserad av och uppmuntrade mig att välja just den inriktningen, och då blev det barn och ungdom.

Kommer du att ha nytta av dina erfarenheter från sommarjobbet i framtida yrkesliv och studier?
Jag trivs jättebra! Man lär sig otroligt mycket på bara några veckor. Det är ju speciellt med första ul-viket men jag tycker också att jag är på en arbetsplats med högt i tak, öppet klimat och tid för handledning.
Jag känner att jag kommer ha stor nytta av mitt sommarjobb i framtiden eftersom jag träffar på många patienter med liknande diagnoser men med helt olika förutsättningar och behandlingar, och det är roligt med en varierande patientgrupp. Man pratar också mycket med föräldrarna och får ta del av både med- och motgångar.

Arbetstider: 08-16.45 måndag till fredag
Lön: 26000 kr


Erik Berg, Termin 10  Linköpings universitet 
Sommarjobb: Underläkare på rehabiliteringsmedicinska avdelningen i Sandviken.

Rehab är en teambaserad arbetsplats där jag har mycket kontakt med arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och psykologer för att tillsammans ge så bra rehab som möjligt. Några av mina uppgifter är att skriva in och ut patienter, sitta i rehabiliteringsmöten med patient och anhöriga, ta hand om medicinska problem som dyker upp på avdelningen, kontakta konsulter, ordinera läkemedel, skriva remisser och intyg mm. Det ingår mycket patientkontakt och ett holistiskt synsätt behövs, vilket faller mig i smaken.  Dagarna erbjuder varierande uppgifter, och de äldre kollegorna ger mig mycket ansvar och god handledning.

Hur fick du jobbet? 
Jobbet fick jag genom att ringa runt

Kommer du att ha nytta av dina erfarenheter från sommarjobbet i framtida yrkesliv och studier? 
Jag har hittills fått mycket goda erfarenheter inför fortsatt UL och AT.

Arbetstider: 8-16.30 med flexmöjlighet, måndag till fredag.
Lön: 31500kr

Fredrik Gustafsson
Mer från Appendix
Ledare

Ordförande har ordet: Hösten är här

Hösten är min favoritårstid. Det finns inget som lika konsekvent får mig att känna mig redo att ta an nya projekt som bruna löv, höstkappor och nya anteckningsblock. Men för många av oss kommer det bli en annorlunda höst än vi är vana vid. På många håll fortsätter den digitala undervisningen för sveriges läkarstudenter, och fortfarande är det oklart hur undervisningen kommer se ut framöver. I denna fortsatt ovissa och oförutsägbara tid tänkte jag komma med lite tips och optimism för att ljusa upp vardagen, bestående av Zoom-seminarium med dåligt ljud och inspelade föreläsningar på dubbel hastighet.  
Arbetsliv

Sommarjobbande Läkarstudenter

Ny artikelserie - Många läkarstudenter väljer att jobba inom vården under sommaren. Arbetsuppgifterna varierar mycket mellan olika kliniker, sjukhus och regioner men beror också på hur långt kommen i utbildningen studenten är. Appendix har samlat in berättelser från 18 läkarstudenter från olika lärosäten och terminer från deras sommarjobb 2020. Under augusti kommer dessa att publiceras löpande varje onsdag. Först ut idag är studenterna som är i början av utbildningen och haft titlar som vårdbiträde och receptionist.