Hoppa till innehåll

Välj rätt anställningsform – fler läkarassistenter 

Läkarstudenter tar stort ansvar under covid-19 och avlastar svensk sjukvård. Många arbetar som undersköterskor, läkarassistenter eller underläkare. I krisens hetta är det viktigt att inte frångå rutiner kring anställningar, lön och arbetstagarskydd. Vid anställning av läkarstudenter är det viktigt att välja rätt anställningsform. Vi berättar mer om detta på vår nya webbplats för arbetsgivare. 
Fackligt

När man som läkarstudent anställs inom vården ska man alltid skriva avtal, ha rätt till lön som motsvarar arbetsuppgifter och få tillräcklig introduktion. I pressade vårdsituationer kan en del arbetsgivare göra avsteg från dessa rutiner vilket riskerar skapa problem för våra medlemmar. Avtal och rätt anställningsform är grundpelare i svensk arbetsmarknad och ger dig som anställd stöd i form av försäkringar och skyddsutrustning.

De flesta läkarstudenter anställs idag som undersköterskor. På många håll i Sverige är det just bland undersköterskor och sjuksköterskor som bristen är som allra störst. Läkarstudenterna gör däremot ofta mycket mer än ordinarie undersköterskor. Med hjälp av delegering kan läkarstudenterna tilldelas arbetsuppgifter som i regel annars utförs av sjuksköterskor såsom katetersättning, läkemedelsberedning och rond med läkare. Vi anser att läkarassistent är en arbetsbeskrivning som passar bättre in på dessa mer avancerade tjänster och ger studenten erkännande för de uppgifter som faktiskt utförs.

Under 2019 tog Sahlgrenska akademien i Göteborg och Akademiska sjukhuset i Uppsala initiativ till så kallade ”sköterskelösa avdelningar” där underläkare anställdes för att utföra sköterskeuppgifter. Detta är exempel på när arbetsgivare använder en anställningsform som är uppenbart ämnad får något helt annat. Vi föreslår istället att läkarstudenter anställs som läkarassistenter och utför specifika SSK-uppgifter med skriftlig delegering. Detta skyddar individen från ansvar som hen inte är utbildad för och underlättar kommunikationen till annan vårdpersonal.

Vi vill underlätta för våra medlemmar att kunna arbeta inom vården. Vi har därför sammanställt lättillgänglig information till arbetsgivare på vår hemsida. Förhoppningen är att sprida budskapet om att läkarstudenter gärna hjälper till under coronakrisen – men självklart med rätt lön och anställningsform.

Jesper Sternley
Ledamot, Förbundsstyrelsen
Mer från Appendix

Sveriges Läkarförbund Students fullmäktige 2021

Sveriges läkarförbund Students fullmäktigemöte för år 2021 har ägt rumt. Detta år hölls mötet i ett snötäckt Umeå mellan den 27:e till 28:e November. I Umeå uppskattades de intressanta samt viktiga diskussioner och ställningstaganden. Många viktiga frågor kring fullmäktige uppstår …

Våra bästa studietips

Arbetsliv Ny termin betyder nya kursare och nya studenter, och det är inte alltid helt lätt att komma igång med nya kurser. Därför tänkte vi dela med oss av studietips till dig som precis börjat plugga, eller kanske vill testa nya …

Vikten av återhämtning och livsnjutande

Arbetsliv Då var sommaren här. Med sommaren kommer för läkarstudenten den eviga frågan av hur man fyller dagarna med en stimulerande och lönsam syssla nu när CSN går in i sin sommardvala. Vissa lyckas väl med att hitta just denna gyllene …

Läkarassistent bör ses som en utbildningstjänst

Arbetsliv I dagsläget finns det tyvärr inga tydliga direktiv till vilka arbetsuppgifter som en läkarassistent kan och får utföra. Detta innebär att tjänsten hamnar i en gråzon med öppning för olika tolkningar av vad tjänsten som läkarassistent kan innefatta. Vi anser …

Vaccinera läkarstudenter som vårdpersonal   

Läkarutbildningen är till stor del en praktisk utbildning. Den kliniskt nära undervisningen är avgörande för läkarstudentens lärande och utveckling. Om vi inte får klämma och känna på patienter under utbildningen, hur ska vi då förväntas känna igen symtomen på sjukdom när vi är färdiga …

Sista kullen på den gamla läkarutbildningen 

Basfackligt I mer än 10 år har det pratats om en ny läkarutbildning i Sverige. Till hösten 2021 blir det äntligen verklighet. Läkarutbildningen kommer då att bli en termin längre och samtidigt bli legitimationsgivande. Det betyder att de som nu under …

Läkarexamen under pandemin – Dyster ceremoni men spännande framtid 

Arbetsliv På läkarprogrammet i Linköping är allra sista föreläsningen på läkarprogrammet en stor tillställning med hela klassen. En sista föreläsning i storsal byts ut mot 100 små skärmar på Zoom, ett glas champagne vid Universitetssjukhuset byts ut mot en tekopp hemma i lägenheten, men jag ger tusan i …

Var femte svensk läkarstudent studerar i utlandet

Idag finns ca 2300 svenska läkarstudenter i utlandet vilket motsvarar 22% av alla svenska läkarstudenter. Siffran är däremot lägre än för ett par år sedan när andelen utlandsstudenter var 31%. Hos utlandsstudenter finns stor oro kring införandet av nya BT-tjänstgöringen …

Vad gäller vid kränkande särbehandling på VFU?

Kränkande särbehandling på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) är ovanligt, men förekommer. Som student är det inte alltid lätt att veta var man ska vända sig, därför har vi frågat vår ombudsman Pelle Avelin vad som gäller om du som student utsätts …