När man som läkarstudent anställs inom vården ska man alltid skriva avtal, ha rätt till lön som motsvarar arbetsuppgifter och få tillräcklig introduktion. I pressade vårdsituationer kan en del arbetsgivare göra avsteg från dessa rutiner vilket riskerar skapa problem för våra medlemmar. Avtal och rätt anställningsform är grundpelare i svensk arbetsmarknad och ger dig som anställd stöd i form av försäkringar och skyddsutrustning.

De flesta läkarstudenter anställs idag som undersköterskor. På många håll i Sverige är det just bland undersköterskor och sjuksköterskor som bristen är som allra störst. Läkarstudenterna gör däremot ofta mycket mer än ordinarie undersköterskor. Med hjälp av delegering kan läkarstudenterna tilldelas arbetsuppgifter som i regel annars utförs av sjuksköterskor såsom katetersättning, läkemedelsberedning och rond med läkare. Vi anser att läkarassistent är en arbetsbeskrivning som passar bättre in på dessa mer avancerade tjänster och ger studenten erkännande för de uppgifter som faktiskt utförs.

Under 2019 tog Sahlgrenska akademien i Göteborg och Akademiska sjukhuset i Uppsala initiativ till så kallade ”sköterskelösa avdelningar” där underläkare anställdes för att utföra sköterskeuppgifter. Detta är exempel på när arbetsgivare använder en anställningsform som är uppenbart ämnad får något helt annat. Vi föreslår istället att läkarstudenter anställs som läkarassistenter och utför specifika SSK-uppgifter med skriftlig delegering. Detta skyddar individen från ansvar som hen inte är utbildad för och underlättar kommunikationen till annan vårdpersonal.

Vi vill underlätta för våra medlemmar att kunna arbeta inom vården. Vi har därför sammanställt lättillgänglig information till arbetsgivare på vår hemsida. Förhoppningen är att sprida budskapet om att läkarstudenter gärna hjälper till under coronakrisen – men självklart med rätt lön och anställningsform.

Jesper Sternley
Ledamot, Förbundsstyrelsen
Mer från Appendix