Hoppa till innehåll
Nyheter
SLF student Stockholm

Fler nyheter


Studentenkäten 2024

Idag har studentenkäten 2024 skickats ut till samtliga medlemmar per e-post. I år har vi lagt till frågor som våra medlemmar uttryckt är särskilt viktiga, så som möjlighet till igentagning…

Extrainsatt årsmöte SLF Student Stockholm

Till medlemmar i Sveriges läkarförbundet Student Stockholm, Styrelsen kallar härmed er enligt stadgans §10 till ett extrainsatt årsmöte för val av ordförande och ny revisor samt eventuella fyllnadsval på tid…

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare