Tarek Youssri
Tarek Youssri Ordförande SYLF Malmö
Klockan är strax före sju på morgonen när telefonen ringer. På andra sidan luren är min vän och jag förstår omedelbart att något är fel. Hon har avslutat sitt nattjourspass på en av Londons stora IVA-kliniker med att intubera sin kollega. Jag hör förtvivlan i hennes röst men också en ilska och rädsla som jag inte hört förut. Stormen som i andra delar av världen redan härjat i månader kommer plötsligt kraschandes in i mitt sovrum.

Aldrig har fackets arbete varit så viktigt men sällan har uppdraget varit så svårt. Det är en svår balansgång mellan krisens krav och drägliga arbetsvillkor för våra medlemmar. Vi debatterar gärna patientsäkerhet, men missar ofta att våra arbetsvillkor är en fundamental grund för just detta. För SYLF Malmö är goda villkor en förutsättning för att hantera krisen.

Samtidigt som krisen innebär tuffare arbetsdagar och längre pass har jag aldrig mött en så enad läkarkår.

Läkare förflyttas med kort varsel och förväntas plocka upp delar av en helt ny specialitet på bara några dagar. Samtidigt behöver vi nu mer än någonsin effektivt teamarbete med individer som känner sig trygga i sitt jobb. Vi arbetar för att bibehålla god introduktion och handledarskap för allas skull – inte minst patientens. Läkare utan förutsättningar att utföra sitt arbete gynnar ingen, kris eller ej.

Krisen har blottat vårdens svagheter och inte minst den sjuksköterskebrist vi har på våra sjukhus. Förutom att förflytta läkare mellan specialiteter kan det nu vara lockande för verksamheter att omplacera läkare för att fylla andra professioners schemaluckor, något vi sett lokalt. Vår roll i kampen mot pandemin måste få vara som just läkare. I kris behöver vi värna om och använda vår unika kompetens på rätt sätt.

Coronakrisen kommer att prägla hela 2020 men det finns en värld bortom corona, även om den stundvis kan vara svår att se framför sig. Genom att fullständigt fokusera vårdkapaciteten på pandemin skapar vi ett stort undanträngt vårdberg. Denna efterföljande tsunami kommer att innebära hård belastning på svensk sjukvård under en lång tid framöver.

Vi måste orka prestera inte bara idag utan även imorgon. Vi behöver återhämtningstid och semester för våra patienters skull. Vården gynnas inte av en utsliten läkarkår. Svensk sjukvård behöver också rätt kompetens för att bemöta det förväntade ökade vårdbehovet. Med den brist på specialist­läkare vi ser runt om i landet blir det än viktigare att inte fördröja specialistbevis. Därför måste vi vidhålla rätten till fortbildning även under stormen, något SYLF Malmö noggrant bevakar.

Samtidigt som krisen innebär tuffare arbetsdagar och längre pass har jag aldrig mött en så enad läkarkår. Självklart kommer krisen sätta press på vården och vårt yrke men vi står i frontlinjen och vi gör det för våra patienter. Men mitt i allt detta måste vi värna om goda arbetsvillkor, då det är grundläggande för att bedriva patientsäker vård.

Några dagar senare ringer min vän igen. Hennes kollega är nu extuberad och är redo att ”kick Corona’s ass” så fort han är bättre.

Jag avslutar med en vädjan till er alla – ta hand om er själva och varandra på samma fantastiska sätt som ni tar hand om era patienter.

Med en kram på distans,
Tarek Youssri
Ordförande SYLF Malmö

Mer från Moderna Läkare