Hej, jag heter Petra Carlbaum och ringer från IVO.
Jag blir tyst, stelnar till. Tankarna börjar rusa genom huvudet. Min puls stiger. Jag söker i minnet efter de patientmöten jag haft det senaste året, på jakt efter något som sticker ut. Vad kan det här handla om?

Petra ringer då jag mailledes har bett om en intervju, men det har jag hunnit glömma. Phew! Jag andas ut. Som inspektör på IVO arbetar Petra med tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal. Med andra ord är hon helt rätt person att fråga vad det egentligen innebär att bli legitimerad, vilket jag bett om att få göra. Lustigt nog fick jag genom detta för ett ögonblick känna på den oro som säkert kan infinna sig vid tanken på att bli granskad av IVO.

Du kan inte bedriva healingverksamhet på fritiden.

Förtroendet från allmänheten måste vårdas
Så vad får du på köpet då du erhåller din legitimation? Ett stort ansvar, minst sagt. ”Att bli legitimerad är ett kvitto på att du besitter den kunskap som krävs för att arbeta som läkare, och att du agerar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet i din yrkesutövning”, beskriver Petra. ”Den innebär också att du har ett förtroende från allmänheten, som du måste vårda. Om IVO får in signaler om att du inte lever upp till detta kan vi inleda en granskning.”

Legitimationen är inget som du lämnar på jobbet när du går hem för dagen. Den innebär att den som är legitimerad inte får agera mot de värden som legitimationen vilar på, varken på eller utanför arbetstid. Petra förklarar: ”Du kan till exempel inte bedriva healingverksamhet på fritiden, eftersom det inte är förenligt med ett vetenskapligt förhållningssätt.” Sådant som anses förtroende­skadande, till exempel brottslighet, kan också göra att IVO inleder en utredning. ”Det kan exempelvis röra sig om brott mot hälsa och liv, eller viss ekonomisk brottslighet”, beskriver Petra. Det finns också det som kallas för uppenbar olämplighet, vilket kan kosta dig din legitimation. ”Till exempel, om du har kört rattfull flera gånger. Eller om du fått kritik av oss tidigare, men uppenbarligen inte tar till dig av den.”

Ständigt ansvar
Den största kategori av ärenden som IVO utreder rör förskrivning av läkemedel. De flesta handlar om bristande försiktighet och kontroll kring narkotikaklassade preparat, eller att dokumentationen om sådan behandling är bristfällig.

Den näst största kategorin handlar om misstänkt oskicklighet. Petra betonar det egna ansvaret som vårdpersonal: ”Du är alltid själv ansvarig för vilken behandling eller åtgärd som du valt att utföra, respektive valt att avstå ifrån.” Värt att komma ihåg är att detta gäller även om rekommendationen kommer från en senior kollega. ”Att du frågat någon annan om råd och följt det befriar dig inte automatiskt från ansvar. Det vilar på dig att inom ramen för din kompetens upptäcka uppenbara fel i de rekommendationer du får.”

Du har skyldighet att säga till när du behöver hjälp.

Arbetsgivarens ansvar
En del av ansvaret ligger också på arbetsgivaren. De är skyldiga att se till att du som anställd får en bra introduktion, samt handledning och stöd i den mån du behöver för att kunna utföra ditt arbete. Som enskild måste du också synliggöra dina egna behov för arbetsgivaren. ”Du har skyldighet att säga till när du behöver hjälp. Det kan handla om allt från att få be om att gå en kurs, till att få träna mer på praktiska handgrepp tillsammans med en mer erfaren kollega”, säger Petra.

Transparenta utredningar
När IVO inleder en granskning underrättas alltid den person som blivit anmäld. ”Vår ambition är att bedriva utredning på ett sätt som är transparent för den som blir föremål för granskning. Vi går genom journalhandlingar och inhämtar annan relevant information. I våra utredningar ser vi till alla omständigheter i det enskilda fallet och väger in olika faktorer, så som under vilka förhållanden en händelse inträffat. Innan vi fastställer ett beslut som inne­bär kritik mot någon enskild ger vi ett förhandsbesked till den som blivit granskad och låter hen inkomma med synpunkter”, beskriver Petra. När beslut väl är fastställt går det inte att överklaga.

IVO kan avsluta ärendet med att rikta kritik mot den legitimerade individen. Om bristerna är allvarliga kan IVO lämna ärendet vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), om de vill yrka på antingen prövotid eller indragning av legitimationen. ”I det avseendet liknar vår roll en åkla­gares”, förklarar Petra. ”Vi bedömer om det vore lämpligt med någon ytterligare åtgärd, men det är inte vi som beslutar om vilken.”

Majoriteten av de ärenden som IVO utreder avslutas dock utan vare sig åtgärd eller kritik. Så kanske behöver du inte jaga upp dig det första du gör om de skulle höra av sig till dig.

FAKTARUTA
Vad handlar kritiken om?

De ärenden som har landat i kritik eller anmälan till HSAN handlar…

oftast om förskrivningar och oskicklighet.

ganska ofta om missbruk och brott.

mer sällan om behörighet och sjukdom.

Viktoria Lindén
Underläkare
Mer från Moderna Läkare