Efter #utantystnadsplikt, det i särklass största #metoo-uppropet i Sverige, som samlade 10 400 underskrifter på kort tid, har KLF (Kvinnliga läkares förening) på olika sätt lyft frågan om sexuella trakasserier, men även om negativ särbehandling och hur man påverkas som enskild person när man utsätts för härskartekniker och diskriminering. KLF har även lyft fram hur arbetsmiljön och vården påverkas både för anställda och för patienter. Det är lätt att känna sig maktlös inför mängden skakande vittnesmål om sexuella trakasserier, men även av omfattningen av negativ särbehandling av kvinnliga läkare i Sverige. Men så klart kan vi alla göra skillnad på våra arbetsplatser, genom att uppmärksamma detta och stötta varandra.  

Läkaryrket är präglat av hierarkier, lång utbildning inklusive AT och ST, möten med människor i livets svåraste och lyckligaste stunder och långa jourer. Vi har under vår första del av karriären förhoppningsvis tillgång till en bra handledare att diskutera svåra patientfall och professionella frågor med. Det finns ändå ett stort behov av att dela och diskutera många av de svårigheter som vi ställs inför som läkare. Det märks inte minst i de Facebook-grupper som samlar läkare. Idag har vi en stor grupp underläkare som vikarierar innan AT och som inte alltid har någon handledare. Därför har vi i KLF planerat att starta ett mentorskapsprogram för kvinnliga läkare. Vi hoppas kunna skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte mellan generationer, möjlighet att diskutera frågor kring karriär, privatliv och att stötta varandra för att främja professionell utveckling och psykisk hälsa.  

KLF:s vårsymposium hålls lördagen 6 april i Stockholm och årets tema är ledarskap och systerskap. Vårsymposiet kommer att handla om hur man rent praktiskt kan hantera diskriminering både som ledare och tillsammans med andra i sin organisation. SLF kommer att informera om sitt mentorsprogram på vårsymposiet 

account_circle
Agnes Andreasson
Underläkare
Mer från Moderna Läkare