Har du ett pågående chefsuppdrag? 

Nej, jag är nybliven specialist i internmedicin på SUS i Malmö och ST-studierektor där. 

Har du gått ledarskaps-ST?  

Jag går ledarskap-ST nu och blir klar med den sommaren 2019.   

Vad är det bästa med ledarskaps-ST?  

Att få en inblick i vad ett ledarskap inom sjukvården kan innebära. Vad är sjukvården för organisation? Varför är den så svårstyrd? Vad är det för processer? Vem är vem? Vilka perspektiv finns på vårt gemensamma uppdrag? Sedan har det varit otroligt roligt att lära känna de andra ST-läkarna i gruppen, har sett fram emot varje utbildningstillfälle.  

Har ledarskaps-ST öppnat möjligheter för chefskap?  

Både och. Gällande att bli tilltänkt som chef så uppfattas förmodligen utbildningen som en kvalitetsstämpel, men få vet nog egentligen vad utbildningen innehåller och hur just ledarskaps-ST skiljer sig från övriga ledarskapsutbildningar. För min egen del känner jag mig mer förberedd och uppmuntrad.  

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för ledarskaps-ST?  

Att anpassa utbildningen ännu mer för läkare som leder. I gruppen pratar vi mycket om den konflikt en har inom sig att i det närmaste byta karriär, vad innebär det att ta ett steg från kliniken? Känslan av att bli sedd som någon som inte satsar på det kliniska är inte helt lätt eftersom det ju traditionellt sett är det som är målet för läkaren, det är den kliniska kompetensen som är högt värderad. Inom framtida ledarskapsutbildningar kan det vara en poäng att reflektera mer kring detta. För att skapa bra läkare som leder tror jag alltid på ännu mer återkoppling med fokus på ledarskapet och diskutera huruvida ett chefsjobb är så strikt skilt från vad vi ”är utbildade till”.  

Varför är det viktigt med ledarskap och chefskap tidigt i läkarkarriären?    

Att vara mer kompetent inom ledarskap har gjort att jag också utvecklat mig kliniskt. För mig är alla läkare ledare och att tidigt få en idé om läkares ledarskap kan förhoppningsvis göra att fler ser chefstjänster som en del av yrkeslivet 

Skulle du rekommendera ledarskaps-ST till andra?    

 Ja, om du är intresserad av ledarskapsfrågor. 

Var ser du dig själv om 10 år?    

Jag är läkare och ledare för en verksamhet som jag tycker är intressant. 

Laura Eklinder Björnström
Chefredaktör
Mer från Moderna Läkare