Vad innebär ditt jobb som chefsförhandlare?
Som chefsförhandlare representerar man läkar­förbundet i förhandlingar med våra motparter. Jag är också ansvarig för samordningen av alla förhand­lingar i alla sektorer på arbetsmarknaden. Jag förhandlar inte allt själv utan vi är ett förhandlarteam på förbundet som tillsammans förhandlar på olika nivåer mot gentemot våra motparter. Utöver det är jag bollplank internt i olika frågor som rör avtals- och villkorsfrågor och jag deltar i förhand­lingsdelegationens arbete som leds av förbunds­ordföranden.

Hur blir man chefsförhandlare?
Vanligtvis genom att ha jobbat som förhandlare eller ombudsman innan. Jag är jurist i botten, vilket är en ganska vanlig bakgrund, oftast med arbetsrättslig inriktning. Du måste också vara intresserad och kunnig i arbetsmarknadsfrågor, till exempel pension, arbetsmiljö och försäkringar.

Vilka är dina största utmaningar som chefs- förhandlare?
Arbetstidsfrågan och då särskilt inflytandet över den enskildes arbetstid är en viktig fråga. Även arbetsmiljön och konkurrenskraftiga villkor är frågor som också är viktiga för oss och som vi ser som stora utmaningar framöver.

Vi vill lyfta löneläget för underläkare
som vi anser har halkat efter.

Hur ser du på avtalsrörelsen som precis har dragit igång?
Denna avtalsrörelse omfattar en ovanligt stor del av arbetsmarknaden och det finns flera yttre faktorer som spelar in. Till exempel hur ”märket”, dvs normen för lönepåslaget kommer att hanteras av den konkurrensutsatta sektorn, som också påverkar löneutvecklingen på den offentliga sektorn men också den ekonomiska konjunkturens utveckling i stort. Samtidigt pågår en statlig utredning av an­stäl­lningsskyddet som också kan påverka arbets­marknaden.

Vilka är era huvudsakliga punkter som ni driver under årets avtalsrörelse?
Arbetstidsfrågan är viktig, vi vill till exempel ta bort beredskap B, det vill säga inställelsetid inom två timmar som vi tycker är lågt prissatt och omodernt, samt uppvärdera läkarnas arbetstid efter klockan 17. Utöver det är alltid frågan om ett centralt bestämt löneutrymme viktig, det är en viktig faktor för att den lokala lönebildningen ska fungera.

Hur ser du på underläkares villkor och löner idag?
Vi vill lyfta löneläget för denna grupp som vi anser har halkat efter. •

KORT OM
PETER WURSÉ

Namn: Peter Wursé
Yrke: Chefsförhandlare
Ålder: En man i sina bästa år, dvs 60-talist
Motto: Var som du önskar vara
Favoritplats: Alperna då jag nyligen har varit där

Laura Eklinder Björnström
Chefredaktör
Mer från Moderna Läkare