SYLF Nordvästra Skåne
SYLF Nordvästra Skåne: Årets AT-handledare
Årets AT-handledare är ett pris som har delats ut av SYLF Nordvästra Skåne sedan 2016. AT-läkarna får nominera en handledare de uppskattat, som gör deras vardag som AT-läkare enklare och hjälper dem utvecklas. Vinnare av priset 2020 blev Alya Al Sadi, ST-läkare på kirurgkliniken i Helsingborg. Hon överraskades på ett digitalt morgonmöte i dec­ember, då blommor och diplom överlämnades.

Utdrag ur SYLF Nordvästra Skånes motivering:
När man jobbar med Alya vet man att man har gott stöd oavsett vad som händer. Hon hjälper engagerat till med allt från kluriga patientfall till hand­ledning av praktiska moment. Hon tar inte över uppgiften utan stöttar oss AT-läkare till att klara den själv med handledning. Hon lämnar tydlig och konstruktiv feedback som är otroligt viktig för ens utveckling som AT-läkare, och som gör att man tryggt växer in i läkaryrket.

SYLF Västmanland: Årets kliniska pedagog
SYLF Västmanlands pris ”Årets kliniska pedagog” gick 2020 till Ola Gustafsson, specialistläkare i anestesi och intensivvård i Västerås. Priset har delats ut sedan 1993 för att uppmärksamma och uppmuntra goda handledare och förebilder.

Utdrag ur SYLF Västmanlands motivering:
Ola ser till att det finns både tid och utrymme för utbildning i den kliniska vardagen. Interna och ran­dande ST-läkare, AT-läkare och kandidater – alla får ta del av den fina pedagogiska modellen inspirerad av både anglosaxisk pedagogik och den Sokratiska metoden.

Han anpassar nivån efter aktuellt kunskapsläge, han får alla att själva tänka till och sedan lyfter han kunskapsnivån ett steg till, nästan alltid med artikel från vetenskaplig tidskrift eller en lärobok som referens.

Mer från Moderna Läkare