fbpx
Hoppa till innehåll

Satsa på ledarskaps-ST!

Text: SYLF:s styrelse genom Eva Amtkil.
SYLF:s styrelse i november 2021
SYLF:s styrelse i november 2021. Foto: Jenny Jellerbo
Ledare

Tack vare medicinska framgångar lever vi längre, men vi hinner också bli sjukare innan vi lämnar jordelivet. Patienter vars komplexitet aldrig tidigare skådats radar upp sig på vårdcentraler, akutmottagningar och i avdelningskorridorer. Trots detta är de chefer som leder verksamheterna allt mer sällan läkare. Märkligt, kan tyckas, särskilt när flera studier visat att läkare på ledarpositioner i vården förbättrar framförallt vårdkvaliteten, men även det ekonomiska resultatet. För oss i SYLF är det tydligt att riktade insatser behövs för att öka andelen läkare som leder. 

I SYLF:s ledarskapsrapport ser vi alarmerande tendenser till att läkares intresse för att inneha chefspositioner sjunker drastiskt från studietiden till att man är anställd som ST-läkare. Läkare är ofta naturliga ledare i möten med patienter och anhöriga, vid kontakt med myndigheter och läkare är självfallet högst ansvariga för den medicinska vård som ges. Läkare är också drivande inom forskning och utbildning. Det som de flesta unga läkare idag saknar är formaliserad och strukturerad utbildning i att leda. Denna utbildning behövs för att säkerställa att fler läkare ser chefskap som en intressant väg framåt. Det fungerar som en utmärkt grund för läkaren att stå på inför fortsatt utveckling av sitt professionella ledarskap. Ett förslag på modell för en sådan utbildning är så kallad ledarskaps-ST.

Riktade insatser behövs för att öka andelen läkare som leder.

I dagsläget är det endast tre regioner som erbjuder ledarskaps-ST, en katastrofalt låg siffra med tanke på behovet av läkare på chefspositioner. Ledar-skaps-ST är en bra ingång för underläkare med chefs- och ledarambitioner och bör erbjudas i samtliga regioner och till en betydande del av under--läkarkåren. Glädjande nog har Läkarförbundet, efter flera år av påverkansarbete från SYLF i frågan, nyligen lanserat en modell för hur ledarskaps-ST kan utformas. Detta för att ge underläkaren en stabil plattform att stå på inför uppdrag på chefsposition med både medicinskt och organisatoriskt komplexa problem. Förslaget innebär flera viktiga utbildningsmoment inom organisation och ledarskap där förslaget är att ledarskapsutbildningen förlänger ST med ett år men att specialistlön utgår efter fem år.

SYLF vill se att ledarskaps-ST erbjuds minst 10 procent av alla ST-läkare i landet. Framtidens vård kräver beslutsfattare med medicinsk kompetens. Om fler läkare får möjlighet att leda kommer vi att kunna fortsätta att erbjuda en förstklassig vård till en åldrande och allt skörare befolkning. •

Mer från Moderna Läkare

Ordförandeord:

Fackligt Om vi hade levt för 100 år sedan skulle bara 1 av 10 ha fått betalt för att arbeta som läkare. Övriga skulle, om vi hade haft tur, fått boende eller mat av arbetsgivaren. Men bara ibland. Lönen var låg: en …

Läkare – inom industrin

Basfackligt De flesta läkare som arbetar i Sverige är anställda av regionerna, men det kan vara bra att påminnas om att vår arbetsmarknad är bredare än en karriär inom den offentliga sjukvården, medicin-industrin och medicinsk teknik utvecklas ständigt och erbjuder helt …

Regionala samarbeten är framtiden

Lokalfackligt Hur mobiliserar vi oss bäst mot en stor arbetsgivare? I Västra Götaland har SYLF:s lokalavdelningar gått ihop i ett lokalt nätverk för att bli en starkare kraft i regionen.

SYLF 100 år: Så vill SYLF att framtiden ska se ut!

Fackligt SYLF:s femåriga strategi sätter agendan för föreningens arbete framåt. Lönerna ska bli bättre, tiden till specialist ska bli kortare, fler läkare ska ges möjlighet till chefskap och det ska löna sig att forska och undervisa. Dessutom ska SYLF fortsätta att …

På väg mot konstgjorda organ

Tema Fylla ut håligheter efter operation med kroppseget material. Öka tillgången på vävnad för transplantation. Minska mäng­den immundämpande behandling och komplikationer. De potentiella tillämpningarna för framtidens 3D-bio­skriv­ning är många, och möjligheterna svindlande.

Läkaretik på sociala medier (Gör inte bort dig på nätet)

Tema Kluriga patientfall och spännande medicinska diskussioner på nätet kan vara lockande, men ibland svårnavigerade, både när det handlar om lagen och om Läkarförbundets etiska regler. Torsten Mossberg, ordförande för Etik- och Ansvarsrådet (EAR), gör en snabbgenomgång av kluriga situationer på …

En framgångsmedicin

Lokalfackligt Att engagera sig fackligt är både spännande och lärorikt, men att åstadkomma förändring kan kräva tålamod! Jag kommer att tänka på en kursare som apropå livet som småbarnsförälder berättade: ”Nio av tio gånger är det konflikt och bråk, men den …

SYLF Blekinge bevakar ST-kontrakten

Lokalfackligt Det förvaltningsövergripande ST-kontraktet i Reg-ion Blekinge är ett ramverk för ST-läkarens tjänst-göringstid. Redan 2015 genomförde SYLF Blekinge en ST-enkät, där det framkom att ST--läkarna inte fick tillgång till den mängd studietid som ST-kontraktet anger (2-4 h/v). Det framkom då också …