fbpx
Hoppa till innehåll

Idag, 19/8, har Läkarförbundets medlemsadministration stängt. Som medlem kan du själv ändra dina uppgifter på Min sida och söka svar på frågor om ditt medlemskap i Frågor och svar.

Satsa på ledarskaps-ST!

Text: SYLF:s styrelse genom Eva Amtkil.
SYLF:s styrelse i november 2021
SYLF:s styrelse i november 2021. Foto: Jenny Jellerbo
Ledare

Tack vare medicinska framgångar lever vi längre, men vi hinner också bli sjukare innan vi lämnar jordelivet. Patienter vars komplexitet aldrig tidigare skådats radar upp sig på vårdcentraler, akutmottagningar och i avdelningskorridorer. Trots detta är de chefer som leder verksamheterna allt mer sällan läkare. Märkligt, kan tyckas, särskilt när flera studier visat att läkare på ledarpositioner i vården förbättrar framförallt vårdkvaliteten, men även det ekonomiska resultatet. För oss i SYLF är det tydligt att riktade insatser behövs för att öka andelen läkare som leder. 

I SYLF:s ledarskapsrapport ser vi alarmerande tendenser till att läkares intresse för att inneha chefspositioner sjunker drastiskt från studietiden till att man är anställd som ST-läkare. Läkare är ofta naturliga ledare i möten med patienter och anhöriga, vid kontakt med myndigheter och läkare är självfallet högst ansvariga för den medicinska vård som ges. Läkare är också drivande inom forskning och utbildning. Det som de flesta unga läkare idag saknar är formaliserad och strukturerad utbildning i att leda. Denna utbildning behövs för att säkerställa att fler läkare ser chefskap som en intressant väg framåt. Det fungerar som en utmärkt grund för läkaren att stå på inför fortsatt utveckling av sitt professionella ledarskap. Ett förslag på modell för en sådan utbildning är så kallad ledarskaps-ST.

Riktade insatser behövs för att öka andelen läkare som leder.

I dagsläget är det endast tre regioner som erbjuder ledarskaps-ST, en katastrofalt låg siffra med tanke på behovet av läkare på chefspositioner. Ledar-skaps-ST är en bra ingång för underläkare med chefs- och ledarambitioner och bör erbjudas i samtliga regioner och till en betydande del av under--läkarkåren. Glädjande nog har Läkarförbundet, efter flera år av påverkansarbete från SYLF i frågan, nyligen lanserat en modell för hur ledarskaps-ST kan utformas. Detta för att ge underläkaren en stabil plattform att stå på inför uppdrag på chefsposition med både medicinskt och organisatoriskt komplexa problem. Förslaget innebär flera viktiga utbildningsmoment inom organisation och ledarskap där förslaget är att ledarskapsutbildningen förlänger ST med ett år men att specialistlön utgår efter fem år.

SYLF vill se att ledarskaps-ST erbjuds minst 10 procent av alla ST-läkare i landet. Framtidens vård kräver beslutsfattare med medicinsk kompetens. Om fler läkare får möjlighet att leda kommer vi att kunna fortsätta att erbjuda en förstklassig vård till en åldrande och allt skörare befolkning. •

Mer från Moderna Läkare

Jag kan inte sitta stilla när jag stöter på orättvisor

Tema Ideellt arbete gör en inte rik på pengar, men kan göra en rik på erfarenheter. Gunilla Kleiverda har kombinerat kliniskt arbete med frivilligt engagemang i hjälporganisa­tionen Women on waves – vilket hon tror har gjort henne till en bättre läkare.

Anmäld till IVO!

Basfackligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn av hälso- och sjukvården och dess personal. Läkare kan bli anmälda av bland annat patienter och närstående som känner sig felaktigt bemötta i vården.

Lär känna styrelsen!

Tema Under fullmäktigemötet i april valde SYLF en ny styrelse. Vilka är de och vad vill de vara med att påverka under det kommande året? Vi tar oss en närmare titt!

Kommunikation skapar trygghet för barn och föräldrar

Reportage Hur kan primärvården stödja barn som har en sjuk förälder? Den frågeställningen är utgångspunkten för Charlotte Oja, specialist i allmänmedicin och forskare vid Karolinska institutet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, som föreläser för AT- och ST-läkare i landet .

Unga läkares arbetsvillkor huvudfokus i högaktuell roman

Reportage I romanen “Välj mig” följer läsaren AT-läkaren Mathildes start på karriären. Moderna Läkare möter författaren bakom boken, Sofia Rönnow Pessah, som chockades av underläkares dåliga arbetsvillkor under tiden då hon arbetade med boken.

Ordförandeord #1 2022

Fackligt Bästa kollegor! De här blir de sista raderna för mig i denna kolumn. Vid SYLF:s fullmäktigemöte, den 9 april, kommer jag att avgå som ordförande. När jag tillträdde år 2019 var jag helt ny i styrelsen. Det var såklart svårt, …

Vad står egentligen i kollektivavtalet?

Basfackligt Sommaren närmar sig och för många innebär det att man får ta de första stegen in i arbetslivet som läkare. Vad ska man tänka på innan man skriver på ett kontrakt och hur fungerar det med våra arbetstider?