Ett av de största stegen i läkarkarriären är över­gången från ST-läkare till specialist. I Social­styrelsens målbeskrivning framgår att man under minst fem år ska förvärva de färdigheter som föreskrivs. Men känner man sig sedan automatiskt redo att axla alla nya ansvarsområden, eller kan man också anpassa kliniken för att förbereda för specialistrollen?

Specialistläkarbrist
Lasarettet i Enköping har i höst provat ett sätt att förbereda ST-läkare i internmedicin för rollen som bakjour. Tre ST-läkare får med stöd av specialist vara dag-, natt- och helgbakjourer. En anledning till att man började diskutera upplägget var bristen på färdiga specialister på sjukhuset, vilka delade på en tung jourbörda. Precis som ordinarie nattbak­jour är man på plats till sen kväll, och är sedan beredskap i hemmet med 30 minuters inställelse­tid. Specialisten som egentligen skulle ha varit bakjour finns tillgänglig på telefon. Både specia­listen och ST-läkaren jobbar som vanligt dagen efter, precis som innan projektet drog igång.

Samspel mellan specialist och ST-läkare
Shakhabidin Nuriev är aktiv i SYLF Uppsala och en av de ST-läkare som deltar i projektet. Han är till största delen positiv. Själv har han hunnit gå sex natt- och helgjourer. Den första natten var lugn, men Shakhabidin kände sig ändå spänd och sov ganska lite. Efter det har det varit lättare. Han upplever stödet från specialisterna som gott.

Vid något tillfälle när det var mycket att göra tog specialisten över bakjourstelefonen i några timmar. Underläkare har uttryckt att det är skönt att få ställa frågor till någon som nyligen varit i deras situation.

Underläkare har uttryckt att det är skönt att få ställa frågor till någon som nyligen varit i deras situation.

Viktig förberedelse
Shakhabidin hade gått dagbakjour någon vecka i månaden i ca fem månader innan han började vara bakjour övriga tider, och tycker att det gjorde att det kändes tryggare. De första veckorna som dagbakjour gick man dubbelt med specialist. Shakhabidin tycker att passen som bakjour har varit en viktig förberedelse för att så småningom bli färdig specialist. När yngre kollegor ställt frågor har han kunnat bedöma dem bättre än när de jobbat parallellt på akuten, och av det utvecklats både som kliniker och handledare.

Arbete för förbättrad löneprogression
Ekonomiskt har man fått viss ersättning för det ökade ansvaret, 1000 kr per pass. Shakhabidin anser att ersättningen hade kunnat vara lite högre, eftersom man ändå sparar pengar jämfört med färdiga specialister. Specialistkompetensen är ju något som utvecklas under ST, och inte magiskt uppstår när man skickat in sina papper. Det borde avspeglas i lönen, som annars oftast står stilla i fem år.

SYLF Uppsala arbetar aktivt med frågan för bättre löneprogression under ST och har tillsammans med Upplands allmänna läkarförening motionerat om detta till Läkarförbundets fullmäktige 2020 •

Mer från Moderna Läkare