fbpx
Hoppa till innehåll

Idag, 19/8, har Läkarförbundets medlemsadministration stängt. Som medlem kan du själv ändra dina uppgifter på Min sida och söka svar på frågor om ditt medlemskap i Frågor och svar.

SYLF 100 år: Så vill SYLF att framtiden ska se ut!

SYLF:s femåriga strategi sätter agendan för föreningens arbete framåt. Lönerna ska bli bättre, tiden till specialist ska bli kortare, fler läkare ska ges möjlighet till chefskap och det ska löna sig att forska och undervisa. Dessutom ska SYLF fortsätta att bli en allt starkare röst för under­läkarkåren.
Text: Maria Valeur
Bild: Getty Images
Sex läkare som lägger ihop händerna för att känna gemenskap. SYLF 100 år.
Fackligt

Underläkarkåren ska lyftas! På fullmäktigemötet i maj 2021 enades SYLF:s lokalavdelningar om en femårsstrategi för att skapa bättre förutsättningar för landets underläkare. Många av målen är hjärtefrågor för SYLF och områden som föreningen arb-etat hårt med i många år. I och med den antagna strategin förtydligas riktningen på föreningens arb-ete framåt. 

Mål 1 – Rimliga underläkarlöner

Underläkarlöner ökar snabbare än industrimärket.

Underläkare har haft löner som inte ökat i lika hög grad som de seniora kollegornas, vilket urholkar underläkarnas köpkraft. När en allt större underläkargrupp kommer in på arbetsmarknaden samtidigt som den seniora läkargruppen går i pension finns risken för att lönerna också kommer att normeras nedåt, med minskad livslön som följd. SYLF nationellt kan verka för att frågan prioriteras hos SLF, men också arbeta för att förtroendevalda runt om i landet får goda möjligheter att påverka lokal lönebildning, via utbildning, nätverk och kunskapsunderlag. 

Mål 2 – Kortast möjliga väg till specialist

Inga ofrivilliga/undvikbara väntetider till AT, BT och ST. 

Det råder specialistläkarbrist i Sverige, och våra medlemmar vill inget hellre än att bli specialister och därmed avhjälpa detta strukturella problem. Problemet handlar om en underdimensionering av antalet utbildningstjänster (AT/BT/ST) vilket skapar flaskhalsar för underläkares progression i läkaryrket. SYLF nationellt kan arbeta med detta genom att sammanfatta kunskapsunderlag kring läget för AT och BT, kommunicera risker med fördröjd progression, och påverka beslutsfattare.

Det råder specialistläkarbrist i Sverige, och våra medlemmar vill inget hellre än att bli specialister.

Mål 3 - Fler läkare som chefer och ledare

Ledarskaps-ST eller motsvarande utökad ledarskapsutbildning ska finnas i alla regioner och erbjudas minst 10 % av alla ST-läkare

Trots att läkare har en naturlig roll som chefer och ledare i vården, och att många unga läkare ser sig som framtida chefer, är det allt mindre vanligt att vården leds av läkare. Förklaringen är multifaktoriell, men avsaknaden av utbildnings- och stödinsatser för läkare i ledande position är en viktig stötesten. Ledarskaps-ST är en naturlig ingång för underläkare med chefs- och ledarambitioner och bör erbjudas i samtliga regioner och till en betydande del av underläkarkåren. SYLF besitter den nödvändiga kunskapen och inflytandet för att accelerera införandet av ledarskaps-ST i hela landet.

Mål 4 - Att utbilda och utveckla ska löna sig

Akademiska meriter och undervisningsuppdrag ska ge ett påslag på bruttolönen om minst 10 %. SYLF ska därutöver verka för att utbildningsintresserade läkare skall ersättas med mer schemalagd tid för kollegors professionellas utveckling.

Trots att läkaryrket är ett kunskapsintensivt lärlingsyrke, får sällan kollegor som engagerar sig för undervisning, handledning och forskning den konkreta kompensation som förtjänats. SYLF behöver driva frågan om särskild kompensation och uppskattning för underläkare som engagerar sig i andra kollegors professionella utveckling. Det ska synas på lönebeskedet och i anställningsvillkoren!

Mål 5 - En stark röst för underläkarkåren

SYLF samlar 82 % av underläkarkåren. 
SYLF:s möjlighet att påverka internt i SLF nationellt är avhängigt vår storlek och förankring i medlemsgruppen. Detta gäller såväl på SLF:s fullmäktige men också i andra kontakter internt i förbundet. Vår möjlighet att också få gehör för underläkarfrågorna lokalt ökar om vi är många. Idag har SYLF lägre anslutningsgrad än SLF (ca 80 %). För att nå en hög anslutningsgrad behöver SYLF synas mer, både lokalt och nationellt. Det ska vara friktionsfritt att vara förtroendevald och satsningar på att förenkla arbetet som SYLF:are kan också ingå i detta. Dessutom är anslutningsgraden också något som påverkar SYLF:s ekonomi: ju fler vi är, desto mer kan vi göra. •

Vill du hjälpa till att förverkliga våra mål? 
Är det ett av målen som du brinner extra mycket för? Du är varmt välkommen att kontakta din lokala SYLF-avdelning för att bli en del av det roliga och viktiga arbetet! Kontaktuppgifter till lokalavdelningarna hittar du på www.sylf.se. 

Mer från Moderna Läkare

Jag kan inte sitta stilla när jag stöter på orättvisor

Tema Ideellt arbete gör en inte rik på pengar, men kan göra en rik på erfarenheter. Gunilla Kleiverda har kombinerat kliniskt arbete med frivilligt engagemang i hjälporganisa­tionen Women on waves – vilket hon tror har gjort henne till en bättre läkare.

Anmäld till IVO!

Basfackligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn av hälso- och sjukvården och dess personal. Läkare kan bli anmälda av bland annat patienter och närstående som känner sig felaktigt bemötta i vården.

Lär känna styrelsen!

Tema Under fullmäktigemötet i april valde SYLF en ny styrelse. Vilka är de och vad vill de vara med att påverka under det kommande året? Vi tar oss en närmare titt!

Kommunikation skapar trygghet för barn och föräldrar

Reportage Hur kan primärvården stödja barn som har en sjuk förälder? Den frågeställningen är utgångspunkten för Charlotte Oja, specialist i allmänmedicin och forskare vid Karolinska institutet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, som föreläser för AT- och ST-läkare i landet .

Unga läkares arbetsvillkor huvudfokus i högaktuell roman

Reportage I romanen “Välj mig” följer läsaren AT-läkaren Mathildes start på karriären. Moderna Läkare möter författaren bakom boken, Sofia Rönnow Pessah, som chockades av underläkares dåliga arbetsvillkor under tiden då hon arbetade med boken.

Ordförandeord #1 2022

Fackligt Bästa kollegor! De här blir de sista raderna för mig i denna kolumn. Vid SYLF:s fullmäktigemöte, den 9 april, kommer jag att avgå som ordförande. När jag tillträdde år 2019 var jag helt ny i styrelsen. Det var såklart svårt, …

Vad står egentligen i kollektivavtalet?

Basfackligt Sommaren närmar sig och för många innebär det att man får ta de första stegen in i arbetslivet som läkare. Vad ska man tänka på innan man skriver på ett kontrakt och hur fungerar det med våra arbetstider?