Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Kollektivavtal

Arbete pågår kontinuerligt med att uppdatera sidan med aktuella avtal.

Centrala avtal

För att se kollektivavtal inom olika sektorer slutna på nationell nivå: Lag och avtal

Regionövergripande kollektivavtal

Här nedan listas kollektivavtal tecknade mellan läkarföreningen och VGR, gällande för läkare anställda inom samtliga förvaltningar inom VGR.

Avtal om ersättning vid planerad extra tjänstgöring inom Västra Götalandsregionen

Övergångsbestämmelser om utbetalning av läkares innestående kompensation för bundenhet och arbetad tid under jour och beredskap.

Samverkansavtal som reglerar de grundläggande förutsättningarna för samverkan mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna i VGR.

Kollektivavtal om möjlighet till frivilligt extra arbete i annan förvaltning inom VGR, vid ledighet från ordinarie förvaltning. Ersättning sker med 240% vid arbete 7-21 (fredag 7-17) och 300% annan tid, baserat på 1/165 av månadslönen. Avtalet möjliggör ett extra övertidsuttag om 100 timmar.

  • Flextidsavtal, ramavtal VGR

Gällande ramavtal för flexibel arbetstid inom VGR. Förvaltningsspecifika flextidsavtal finner du under respektive sektion.

Kollektivavtal om vissa avvikelser från gällande flextidsavtal med anledning av Covid-19.

Kollektivavtal med anledning av Covid-19 som medger vissa möjligheter till att under semesteråret 2020 spara upp till 40 semesterdagar.

Kollektivavtal om sparande av jourkomptimmar. Saldot för kalenderåret kan uppgå till 200 timmar, och överskjutande timmar regleras efter överenskommelse genom kontant ersättning eller avsättning till förstärkt tjänstepension (löneväxling).

Dokumentet beskriver hur löneväxling till förstärkt tjänstepension kan ske för anställda inom VGR.

Lokalt löneavtal med VGR.

Om den kollektivavtalade rätten till kompensation med en ledig arbetsdag de år då nationaldagen infaller på en helg.

Kollektivavtal om förhöjd ersättning till faktor 2,7 under midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Förvaltningsspecifika kollektivavtal

För förvaltningsspecifika avtal: se respektive sektion

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare