Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Arbetsmiljö

Här får du som chef tips om var det finns viktig information kring arbetsmiljö.

Chefsföreningens styrelse har tagit fram följande länkar/verktyg som ger dig som är chef bra information och kunskap kring det som är viktigt att kunna i din roll som chef.

Se också sidan Chefens arbetsmiljö, för att få stöd om du upplever din egen arbetsmiljö som bristande.

Grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete från Suntarbetsliv

Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är en av de friskfaktorer som forskningen har visat kännetecknar långtidsfriska organisationer. Suntarbetslivs har en grundutbildning riktad för organisationens chefer och skyddsombud!

Klicka här för att komma till utbildningen!

Chefoskopet - ett stöd för att utveckla organisationen via Suntarbetslivs

Chefoskopet är ett verktyg för bland annat ledningsgrupper för att utveckla chefers organisatoriska arbetsmiljö. Har cheferna goda organisatoriska förutsättningar så kan de utföra sitt uppdrag och samtidigt må bra.

Klicka här för att komma till utbildningen!

Bättre möten via Suntarbetsliv

Ett verktyg för er som vill få ut mer av era möten

Klicka här för att komma till verktyget!

Prehabguiden - vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Att arbetsanpassa är ett bra verktyg för att förebygga sjukfrånvaro, för att hjälpa någon tillbaka i arbete och för att vi ska hålla hela arbetslivet. Arbetsanpassning är en förebyggande åtgärd för att motverka ohälsa, och är också en del av arbetslivsinriktad rehabilitering. Att ha fungerande rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering, som alla känner till, är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Klicka här för att komma till guiden!

Skyddsronder och checklistor

Stöd för systematiskt arbetsmiljöarbete via Suntarbetsliv, här hittar du checklistor, skyddsronder och mallar som underlättar arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Klicka här för att ta del av verktygen!

Lagar och regler om Arbetsmiljö

Prevent har en del information gällande lagar och regler om arbetsmiljö.

Ta del av dessa här!

Hälsofrämjande ledarskap via Prevent

Arbetsmiljöarbete handlar ofta om att förebygga ohälsa och olycksfall i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Att arbeta hälsofrämjande är ett mer offensivt arbetssätt. Medan förebyggande arbete fokuserar på att avvärja och skydda, fokuserar främjande arbete på att möjliggöra.

Ta del av mer information här!

För chefer inom staten finns också en del inom Partsrådets arbetsområde Hållbart arbetsliv.