Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Chefens arbetsmiljö

Det heter att ”vi är varandras arbetsmiljö”, det är viktigt vad du själv bidrar med till dina medarbetares arbetsmiljö. I förlängningen påverkar det även din arbetsmiljö.

Om du har en god arbetsmiljö ökar chansen att även dina medarbetare har det. Hur stor är den psykologiska tryggheten på din nivå i organisationen?

Finns det:

  • Inklusionssäkerhet – teammedlemmar som känner sig trygga i sin grupp
  • Bidragarsäkerhet – samtliga är trygga i att bidra med sina idéer
  • Lärandesäkerhet – alla är trygga med att ställa frågor
  • Utmanarsäkerhet – klimatet i gruppen tillåter ifrågasättande av varandras idéer och att föreslå radikala förändringar

(Amy Edmondson, Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams)

De hygienfaktorer som ger chefen en god arbetsmiljö är till största delen de samma som för andra medarbetare. För mer detaljer om det se Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter som behandlar grundpelarna till tjänstepersoners arbetsmiljö. Du känner säkert redan till verktygen på Suntarbetsliv men glöm inte att tillämpa dem som riktmärken för din egen arbetsmiljö. Här finns de mest aktuella uppradade.

Det som kan skilja är att chefen ibland har, trots sitt mandat, en utsatt ställning i förhållande till sin egen chef. Vanliga medarbetare utan chefsmandat, kan i vissa fall gemensamt ifrågasätta påbud från sina chefer på ett sätt som vore otänkbart för chefer att göra mot sin chef (om de vill jobba kvar i sina chefsroller). Dessutom kanske man upplever att det inte går att vända sig till skyddsombudet på samma sätt som andra medarbetare om man upplever sin arbetsmiljö som direkt osund.

Att ha med sig det som beskrivits i föregående avsnitt kan vara ett sätt att förebygga dålig arbetsmiljö och öka din uthållighet som chef.

Ta hjälp av Läkarförbundet och Chefsföreningen

Om du trots dessa åtgärder upplever din arbetssituation som extremt prövande ska du ta kontakt med Chefsföreningen och Läkarförbundet.
Du är vår medlem och du är sällan ensam om det du upplever. Vi har möjlighet att sätta dig i kontakt med en förtroendeläkare som du kan tala med och erbjuda förhandlingsstöd/juridiskt stöd genom Läkarförbundet om det skulle behövas. Vänta inte för länge med att söka stöd.

Ät och sov gärna ordentligt, rör på dig regelbundet så har du även skaffat bättre fysiska förutsättningar för det mycket viktiga, komplexa och spännande uppdrag det innebär att vara läkare och chef. Med andra ord ta hand om dig själv så kan du enklare stödja andra!