Hoppa till innehåll

FAQ

Här hittar du svar på de vanligaste frågor som vi får. Du kan alltid höra av dig till någon i styrelsen eller ringa till förbundets medlemsrådgivning.

Det du ska tänka på är att ha ett tydligt kontrakt där dina befogenheter och mandat finns tydligt beskrivna. Det ska även finnas med om reaktiveringstid och mentor.

Klicka här för att läsa mer om att vara ny som chef.

Det är individuellt beroende på storlek på verksamhet. Läkarförbundet samlar varje år in statistik från sina medlemmar. Via Saco lönesök kan du jämföra löner.  Du kan också höra av dig till någon av oss i styrelsen för råd.

Förutom lön så kan du med fördel få inskrivet i ditt kontrakt om olika utbildningar, reaktiveringstid och så vidare.

Reaktivering innebär en tid som är specificerad för just uppfräschande av klinisk kunskap. Det är något du ska få ta ut efter ett avslutat chefskap. Tiden ska vara specificerad i ditt kontrakt.

Vad du kan få inskrivet beror på hur stort ansvarsområde du har och hur lång chefsperiod du har. Ofta finns olika tider för reaktivering utifrån om du avslutar självmant eller måste gå.

Hur mycket du kan arbeta kliniskt är avhängigt till hur stort ansvarsområde du har som chef.

Tänk även på att tillse att du får rätt administrativa stöd så du hinner med både ditt chefskap och ditt eventuella kliniska arbete.

Det är en helt ny roll som du får i gruppen när du blir chef över dina kollegor. Du är inte längre kompis vilket gör att du bör överväga hur du pratar om din fritid, familj, hur du mår och så vidare.

Du synas i sömmarna som chef och du blir en rollmodell för hur man ska vara på din arbetsplats.

Läs mer om chefens arbetsmiljö här.

Många arbetsplatser/regioner erbjuder interna mentorer. Läs mer om att skaffa en mentor på Chefssidorna.

Utbudet av utbildningar är stort. Vi har granskat många av dem och landat i att vi själva skapat ett uppskattat ledarskapsprogram. Kontakta gärna någon av oss i styrelsen för fler råd.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare