Hoppa till innehåll

Om oss

Chefsföreningens uppgift är att verka för sina medlemmars yrkesmässiga, ekonomiska och sociala intressen, men också främja en ändamålsenlig utveckling av hälso- och sjukvården.

Tina Crafoord
ordförande
Överläkare, specialist inom anestesi/intensivvård, Karlstad
Fredrik Lennmyr
vice ordförande
Pia Rydell
kassör
Helena Lindmark
sekreterare
Verksamhetschef, överläkare Infektionskliniken Norrlands Universitetssjukhus Umeå Region Västerbotten Specialist i infektionssjukdomar
Nina Nelson Follin
Specialist i barnaålderns invärtes sjukdomar, neonatologi samt barn- och ungdomskardiologi. Adj professor i pediatrik. Region Stockholm, Karolinska universitetssjukhuset
Fatimah Dabo Pettersson
Chefsläkare Lasarettet i Enköping (Region Uppsala), Överläkare, specialist i gynekologi och obstetrik

Styrelsen vald på ordinarie föreningsmöte 2022-05-03

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar