Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Vision och idé

Det här står Läkarförbundets Chefsförening för.

Chefsföreningens vision

”Vi leder framtidens hälso- och sjukvård”

Chefsföreningens verksamhetsidé

Vi stärker dig i att axla ett chefs- och ledarskap för att driva medicinsk och organisatorisk utveckling.

SLCF är

 • En förening för läkare som har chefs- och ledningsuppdrag
 • En förening vars medlemmar leder huvuddelen av Sveriges sjukvårdsanställda
 • En viktig samtalspartner för alla som arbetar med att utveckla svensk hälso- och sjukvård

SLCF vill

 • Stimulera och driva en ändamålsenlig utveckling av svensk hälso- och sjukvård
 • Öka medvetenheten om och intresset för utvecklingsfrågor i svensk hälso- och sjukvård
 • Stimulera till dialog och ökad systemförståelse hos medarbetare, beslutsfattare och övriga intressenter i svensk hälso- och sjukvård
 • Att svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar och behöver utvecklas såväl avseende kvalitet som effektivitet Att bra chefer är betydelsefulla för utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård
 • Att läkare med intresse för och förmåga till ledarskap är lämpliga som chefer i svensk hälso- och sjukvård
 • Att viktiga frågor för chefer är att stimulera forskning och utveckling inom svensk hälso- och sjukvård
 • Att medarbetarskapet såväl som ledarskapet behöver stärkas i svensk hälso- och sjukvård
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare