Hoppa till innehåll

Vision och idé

Det här står Läkarförbundets Chefsförening för.

Chefsföreningens vision

”Vi leder framtidens hälso- och sjukvård”

Chefsföreningens verksamhetsidé

Vi stärker dig i att axla ett chefs- och ledarskap för att driva medicinsk och organisatorisk utveckling.

SLCF är

 • En förening för läkare som har chefs- och ledningsuppdrag
 • En förening vars medlemmar leder huvuddelen av Sveriges sjukvårdsanställda
 • En viktig samtalspartner för alla som arbetar med att utveckla svensk hälso- och sjukvård

SLCF vill

 • Stimulera och driva en ändamålsenlig utveckling av svensk hälso- och sjukvård
 • Öka medvetenheten om och intresset för utvecklingsfrågor i svensk hälso- och sjukvård
 • Stimulera till dialog och ökad systemförståelse hos medarbetare, beslutsfattare och övriga intressenter i svensk hälso- och sjukvård
 • Att svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar och behöver utvecklas såväl avseende kvalitet som effektivitet Att bra chefer är betydelsefulla för utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård
 • Att läkare med intresse för och förmåga till ledarskap är lämpliga som chefer i svensk hälso- och sjukvård
 • Att viktiga frågor för chefer är att stimulera forskning och utveckling inom svensk hälso- och sjukvård
 • Att medarbetarskapet såväl som ledarskapet behöver stärkas i svensk hälso- och sjukvård
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare